Wiszniewski Jan Ignacy TW Stojan

Wiszniewski Jan Ignacy s. Zygmunta ur. 30.09.1955 IPN Lu 00425/29 TW ps. „Stojan” nr rej. 36038 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 22.08.1976 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stojan”. Współpraca została zakończona 29.12.1976 roku z powodu odejścia do rezerwy ze względu na stan zdrowia.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Skomentował Marek |

Stojan zasłużył się u komuny, jest prezesem w jednej z siedleckich spółdzielni i do teraz ma się dobrze. Jak widać opłaciło się być kapusiem.

Prosimy dodać 7 i 5.