Wilk Bogdan TW „Wilczyński”

Bogdan Krzysztof Wilk s. Jana ur. 02.05.1961 r., TW ps. „Wilczyński” nr rej. WUSW Siedlce 7045/1984, akta zniszczone przez SB.

Bogdan Wilk został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 20.02.1984 roku pod nr 7045 jako kandydat na TW. 13.04.1984 r. został przerejestrowany na tajnego współpracownika ps. „Wilczyński”. Jednostką rejestrującą był SB RUSW Sokołów Podlaski pion III. 10.07.1987 roku akta TW ps. „Wilczyński” zostały przekazane do pionu VI.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Wilczyński” nr 7045 pozyskany 13.04.1984 r.

Materiałem obciążającym był wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za kierowaniem pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

W kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go do zagadnień Wydziału III oraz do rozpoznania sytuacji w miejscu pracy. Zlecane zadania są adekwatne do jego możliwości i zgodne z kierunkiem wykorzystania. Realizuje otrzymane zadania. Informacje przekazuje ustnie. Spotkania odbywają się poza LK. Częstotliwość spotkań bardzo dobra. (…) Uzyskane od niego informacje są wykorzystywane do rozpoznania sytuacji w ochranianym środowisku oraz do dziennych meldunków sytuacyjnych. (…)

(IPN Lu 0426/211 k. 187v)

Akta TW ps. „Wilczyński” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Wilczyński” 03.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 2?