Czajkowski Andrzej TW „Alfred”

Andrzej Czajkowski s. Ryszarda ur. 30.11.1940 r., IPN Lu 00419/1756, TW ps. „Alfred” nr rej. KWMO Kielce 9677/1974 i WUSW Siedlce 8430/1986, Łuków.

Mieszkaniec Łukowa. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Alfred” opracowanym przez kpt. M. Firusa st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach dnia 10.05.1989 roku możemy przeczytać między innymi:

I Charakterystyka TW

Mężczyzna lat 49, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne – inteligenckie, wykształcenie średnie, zatrudniony – Rejon Przewozów Kolejowych Siedlce – pracownik umysłowy.

TW ps. „Alfred” został pozyskany został do współpracy przez Wydz. III KWMO Kielce – 07.05.1974 r. na podstawie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji do SO „Fala”. W późniejszym okresie był wykorzystywany przez RUSW Skarżysko-Kamienna. W 1986 r. ze względów osobistych przenosi się do pracy w PKP Siedlce. W styczniu tegoż roku zostaje przejęty na kontakt przez kpt. M. Firus.

TW zamieszkuje w Łukowie, posiada wspólnie z rodzicami dom. Rodziny za granicą nie posiada.

Wymieniony TW wykorzystywany był w SO „Transport”, jako źródło ogólnoinformacyjne, Nie posiada on możliwości realizacji zadań specjalnych.

II Ocena dotychczasowej współpracy.

W okresie 1987-1988 odbyto z TW 8 spotkań. Złożyły się na to okoliczności związane z jego wyjazdem na kurs. W związku z tym, w późniejszym okresie spotkania nie były systematyczne.

Przekazywane przez TW informacje dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowości w ruchu pociągów oraz wykorzystania taboru kolejowego. Informacje zostały wykorzystane zostały w meldunkach do Dep. V jak również w SO „Transport”.

Spotkania odbywały się w pomieszczeniu pełnomocnika i wówczas były sporządzane przez TW na piśmie oraz w samochodzie prywatnym, wówczas informacje sporządzał pracownik.

Oceniając współpracę należy stwierdzić, że układała się ona korzystnie. TW punktualnie przychodził na spotkania i w wyznaczonym terminie. Umawiane były one telefonicznie, ponieważ pracuje on w tzw. systemie turnusowym, co powoduje, że ma różne dni zajęte. Współpraca z TW ps. „Alfred” jest w dalszym ciągu wskazana. Jest to źródło wiarygodne, znające zasady współpracy. Należy zintensyfikować częstotliwość spotkań i wykorzystywać go w sferze ogólnoinformacyjnej.

III Kontrola pracy TW

Współpraca z TW kontrolowana była przez TW ps. „STANISŁAW” i „PIOTR”, a także przez analizę przekazywanych informacji. Nie stwierdzono dezinformacji bądź braku obiektywności. Dotychczas stosowane formy są wystarczające i będą stosowane w przyszłości.

IV Szkolenie TW

TW jest źródłem doświadczonym, znającym zasady współpracy.

Szkolenie odbywało się okresowo na spotkaniach i dotyczyło zagadnień z zakresu rozwijania możliwości TW, doskonalenia umiejętności uzyskiwania informacji i tajności współpracy. Powyższe formy szkolenia stosowane będą w dalszym ciągu współpracy.

V Wynagrodzenie

Dotychczas wynagrodzono TW jeden raz na kwotę 3000 zł. Pieniądze przyjął bez uwag. W tej formie wynagradzany będzie nadal. Pieniądze będą wypłacane systematycznie raz w kwartale, wysokość będzie uzależniona od jakości informacji. Planuje się także wynagradzać TW z okazji ważnych dla niego uroczystości.

VI Łączność

Spotkania z TW były umawiane telefonicznie. TW posiada telefon w miejscu pracy nr … i domowy nr … . Ta forma łączności będzie stosowana nadal. Należy dodać, że dotychczasowe spotkania umawiane były tylko przez pracownika.

W archiwach IPN znajduje się 414 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1756 t. 1 Czajkowski Andrzej TW ps. „Alfred” - uzasadnienie pozyskania do współpracy z SB, rezultat pozyskania, zobowiązanie zachowania w ścisłej tajemnicy współpracy z SB, kierunkowy plan wykorzystania TW ps. „Alfred” nr. ew. 8430 (8,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8430/1986, KWMO Kielce 9677/1974

 

  • IPN Lu 00414/827/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Alfred" prowadzona przez Wydział III/IIIA KWMO/Wydział V WUSW w Kielcach, Referat V SB RUSW w Skarżysku Kamiennej oraz Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1974-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Czajkowski, imię ojca: Ryszard, ur. 30-11-1940 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1756 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Alfred" prowadzona przez Wydział III/IIIA KWMO/Wydział V WUSW w Kielcach, Referat V SB RUSW w Skarżysku Kamiennej oraz Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1974-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Czajkowski, imię ojca: Ryszard, ur. 30-11-1940 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1756 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Alfred" prowadzona przez Wydział III/IIIA KWMO/Wydział V WUSW w Kielcach, Referat V SB RUSW w Skarżysku Kamiennej oraz Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1974-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Czajkowski, imię ojca: Ryszard, ur. 30-11-1940 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1756 t. 3 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Alfred" prowadzona przez Wydział III/IIIA KWMO/Wydział V WUSW w Kielcach, Referat V SB RUSW w Skarżysku Kamiennej oraz Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1974-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Czajkowski, imię ojca: Ryszard, ur. 30-11-1940 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 8 plus 8.