Konopińska Halina inf. „Mewa”

Halina Konopińska c. Władysława ur. 27.04.1924 r. w Górkach, sygn. akt: IPN Lu 00419/526, informator ps. „Mewa”, Mińsk Mazowiecki.

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. 02.02.1945 roku podjęła współpracę z PUBP w Węgrowie. Zwerbował ją funkcjonariusz PUBP w Węgrowie Bielawski Antoni. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mewa”.

Materiały częściowo zniszczone w 1965 roku. W archiwach IPN zachowało się 5 stron dokumentów dotyczących jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 00419/526 Teczka personalna informatora pseudonim "Mewa" prowadzona przez PUBP w Węgrowie dot. Konopińska Halina, imię ojca: Władysław, data urodzenia: 27-04-1924 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 6?