Sowa Mieczysław Jan TW Maryla

Sowa Mieczysław Jan s. Mariana ur. 12.04.1956 IPN Lu 00415/78 i IPN Lu 00425/78 TW ps. „Maryla” nr rej. 37793 Gózd gm. Kłoczew woj. siedleckie kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Gózd gm. Kłoczew woj. Siedleckie Wykształcenie zawodowe. Wykonujący zawód kierowcy. Zwerbowany do współpracy na zasadzie dobrowolności z organami kontrwywiadu wojskowego 29.11.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Maryla”. Współpracę zakończono 19.09.1979 roku z powodu odejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz