Głaszcz Dariusz TW „Dębowski”

Dariusz Głaszcz s. Tomasza ur. 3.01.1934 r. w Łaskarzewie, sygn. akt: IPN Lu 308/1 i IPN BU 2348/3, informator „Dębowski” nr rej. 16 Bryg. WOP 1478/1955, Łaskarzew, kontrwywiad wojskowy.

Teczka personalna Głaszcz Dariusz tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Dębowski”
Teczka personalna TW ps. „Dębowski” (Głaszcz Dariusz)

Mieszkaniec Łaskarzewa. Wykształcenie sześć klas szkoły podstawowej z zawodu tokarz. Członek ZMP. Do współpracy z Wydziałem Informacji 16 Brygady WOP został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 24.06.1955 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w Batalionie Portowym Gdynia (JW 3052). Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Dębowski”. Pozyskania dokonał Oficer Informacji Batalionu Portowego Gdynia ppor. Z. Więcek. Wykorzystywany był do informowania o nastrojach na jego pododdziale oraz o kontaktach żołnierzy w porcie z otoczeniem cywilnym „które to kontakty przy jego pomocy będziemy się starać rozpracować”.

Z charakterystyki pracy tajnego informatora ps. „Dębowski” sporządzonego przez ppor. Z. Więcka dowiadujemy się, iż Dariusz Głaszcz:

Jest współpracownikiem zdyscyplinowanym, szczerym i chętnym do pracy. Na spotkania przychodzi punktualnie, zadanie w jakim został zawerbowany wykonuje. Choć nie przekazał jeszcze cenniejszych materiałów, ale informuje nas o wszystkim i widać u niego chęć do pracy.

Współpraca została zakończona z powodu przejścia do rezerwy po odbyciu służby wojskowej 23.01.1957 roku. Akta inf. „Dębowski” nr rej. 1478 zostały złożone do Sekcji III Wydz. I Departament X Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego przy Zarządzie Informacji WOP.

Z dokumentacji wynika, iż dokumentację inf. ps. „Dębowski” 12 listopada 1978 r. przejął Oddz. IV Szefostwa WSW i zarejestrował pod nr ZA/35999. 22.09.1982 roku aktami zainteresował się zastępca naczelnika Wydziału II KWMO Siedlce. Teczka była wtedy już zdeponowana w archiwum Wydz. „C” KWMO Siedlce pod nr archiwalnym 121/Iw. Mikrofilm dokumentów wykonano 17.03.1994 roku.

W archiwach IPN znajduje się 15 kart dokumentów z teczki personalnej informatora „Dębowski” (IPN Lu 308/1) oraz 3 karty z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW w teczce o sygn. akt IPN BU 2348/3.

opracował: Leszek Andrzejewski

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: 16 Bryg. WOP 1478/1955

  • IPN BU 2348/3 Karta ewidencyjna dot. Dariusz Głaszcz, imię ojca: Tomasz, ur. 03-01-1934 r. (Karta ewidencyjna
  • IPN Lu 308/1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Dębowski" dot. Dariusz Głaszcz, imię ojca: Tomasz, ur. 03-01-1934 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Dariusza Głaszcza, tajnego informatora pseudonim „Dębowski” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001852/3 i IPN BU Z/003296.

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 3.