Biernacki Stefan informator „Wóz”

Stefan Biernacki s. Stanisława ur. 01.08.1921 r. IPN Lu 00419/341 TW ps. „Wóz” Ostrów Kanie gm. Dębe Wielkie

Rolnik ze wsi Ostrów Kanie gm. Dębe Wielkie. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Zwerbowany 4.07.1945 roku do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim na podstawie fikcyjnych materiałów kompromitujących. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię)

Mińsk Mazowiecki dnia 6 VIII 1945 r.

Zobowiązanie

Ja Biernacki Stefan daję niniejsze zobowiązanie Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego Rzeczypospolitej Polski że bendę sumiennie współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa Publ. w Mińsku Mazowieckim dla wykrycia niemieckich i innych szpiegów zdrajców Ojczyzny współpracowników niemieckich i tych co prowadzą anty-państwową prace. W swej współpracy bendę dokładnie i na czas wypełniał powierzone mi zadania. Za przekroczenie niniejszego zobowiązania i rozgłaszanie swojej współpracy bende pociągnięty do surowej odpowiedzialności. Dla zachowania konspiracji wszystkie swoje materjały podpisywał bendę pseudonimem „Wóz”.

Biernacki Stefan

Współpracę zakończono 07.07.1948 r. z powodu niecelowości dalszej współpracy.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUBP Mińsk Mazowiecki/1945

  • IPN Lu 00419/341 Teczka personalna informatora pseudonim "Wóz" prowadzona przez PUBP w Mińsku Mazowieckim w latach 1945-1948, dotycząca: Stefan Biernacki, imię ojca: Stanisław, ur. 01-08-1921 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 9 i 1.