Biernacki Piotr TW Biały

Biernacki Piotr s.Henryka 26.09.1956 r. IPN Lu 00414/663 TW ps. „Biały” Zbuczyn

Mechanik kierowca z POM Żelków (zamieszkały w Zbuczynie Podkościelnym). Wystawiono wniosek o pozyskanie 26.08.1986 r. w związku z zatrzymaniem prawa jazdy w dniu 21.08.1986 r. za jazdę po spożyciu alkoholu. Wniosek wystawił mł. chor. Grzegorz Malarz. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji dotyczących trudności w zaopatrzeniu w części zamienne. Informowanie o stosunkach międzyludzkich panujących w miejscu pracy i za mieszkania, konfliktach itp. 05.11.1986 r. został pozyskany i własnoręcznie podpisał współprace przyjmując pseudonim „Biały”.

Siedlce dnia 13 października 1989 r.

Tajne Spec. Znaczenia

Charakterystyka

Tajnego współpracownika PS. „Biały” nr. ewid. 8305

TW „Biały” nr. ewid. 8305 został pozyskany do współpracy w dniu 05.11.19886 r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w kraju. Informacje przekazywał ustnie i dotyczyły one nieprawidłowości w funkcjonowaniu SKR-ów w woj. siedleckim. W trakcie współpracy odbyto 6 spotkań z TW w miejscowościach Siedlce i Żelków w różnych godzinach i miejscach gwarantujących tajność tych spotkań. TW był wykorzystywany do SOR. „Plon”. Nie był wynagradzany za współpracę. Nie stosowano kontroli źródła. Począwszy od stycznia br. Tw „Biały” został oddelegowany z SKR Żelków do SPBO Siedlce, gdzie zatrudniony jest jako kierowca. W związku z powyższym dalsze kontynuowanie współpracy z TW PS. „Biały” uważam za niecelowe. Wnioskuję o jej zakończenie i złożenie materiałów w archiwum.

chor. G. Malarz

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8305/1986

  • IPN Lu 00414/663/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Biały", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach latach 1986-1989, dotycząca: Piotr Biernacki, imię ojca: Henryk, ur. 26-09-1956 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/663/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Biały", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach latach 1986-1989, dotycząca: Piotr Biernacki, imię ojca: Henryk, ur. 26-09-1956 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1586 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Biały", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach latach 1986-1989, dotycząca: Piotr Biernacki, imię ojca: Henryk, ur. 26-09-1956 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1586 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Biały", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach latach 1986-1989, dotycząca: Piotr Biernacki, imię ojca: Henryk, ur. 26-09-1956 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

piotr biernacki

mikrofilm jacket
tw
biernacki piotr
inwentarz archiwalny ipn
mikrofilm diazo

 

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 5?