Adamski Bernard TW Krokus

Adamski Bernard s. Stanisława ur. 05.09.1950 IPN Lu 00425/1 TW ps. „Krokus” Węgrów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie. Zwerbowany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został 31.03.1973 r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w 5-tym Pułku Mostowym w Modlinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy. Współpracę zakończono 19 listopada 1974 r. w związku z odejściem do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej.

W archiwach IPN zachowało się 18 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz