Adamski Marek TW Małgosia

Adamski Marek s. Józefa ur. 27.10.1959 IPN Lu 00415/150 TW ps. „Małgosia” Siedlce kontrwywiad wojskowy

28.01.1981 r. został pozyskany do współpracy przez kontrwywiad wojskowy. 08.12.1981 r. rozwiązano współpracę w związku z zakończeniem służby wojskowej.

W archiwach IPN znajdują się mikrofilmy dokumentów dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz