Biaduń Barbara TW Olga

Biaduń Barbara c. Stanisława ur. 15.09.1958 r. IPN Lu 00414/836 i IPN Lu 00419/1765 TW ps. „Olga” nr rej. 7712 Opole Nowe k. Siedlec

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności krawcowa. Zatrudniona w Przedsiębiorstwie Obrotu Częściami Zamiennymi „Ardom” w Siedlcach na stanowisku operatora komputerów i maszyn fakturujących. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności zwerbował ją 18.11.1985 r. chor. Marian Kurowski insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem werbunku było pozyskanie osobowego źródła informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Handel”. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy obierając pseudonim konspiracyjny „Olga”. Współpracę zakończono 09.02.1990 r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. 14.02.1990 r. jej akta przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5.

W archiwach IPN zachowało się 68 dokumentów dotyczących jej osoby w tym Teczka Personalna, Teczka Pracy i własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1765 Biaduń Barbara TW ps. Olga - zobowiązanie do współpracy z SB (0,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7712/1985

 

  • IPN Lu 00414/836/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olga" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Barbara Biaduń, imię ojca: Stanisław, ur. 15-09-1958 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/836/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olga" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Barbara Biaduń, imię ojca: Stanisław, ur. 15-09-1958 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1765 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olga" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Barbara Biaduń, imię ojca: Stanisław, ur. 15-09-1958 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1765 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Olga" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Barbara Biaduń, imię ojca: Stanisław, ur. 15-09-1958 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

marian kurowski

  • biaduń siedlce
  • mieszkanka siedlec
  • ardom siedlce
  • barbara biaduń
  • tw olga

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 4.