Grudziński Antoni TW Antoś, TW Olek

Antoni Grudziński s. Zygmunta ur. 03.01.1943 IPN Lu 00414/115, IPN Lu 00414/600, IPN Lu 00419/1521 i IPN Lu 00419/166 TW ps. „Antoś” i „Olek” nr rej. 5805, 2775, 818 i 709 Opole Stare k. Siedlec

Mieszkaniec miejscowości Opole Stare. Wykształcenie X klas szkoły zawodowej. Radny GRN w Niwiskach. Zatrudniony na stanowisku ślusarza w PKP Siedlce. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności 13.07.1962 roku st. of. oper. ds. bezp. KP MO w Siedlcach ppor. St. Bednarz. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji potrzebnych do rozpracowywania nielegalnej organizacji „Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Katolickiej” organizowanej przez Stanisława Karpika z Opola. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Po zawieszeniu z nim współpracy w związku z powołaniem do wojska w 1964 roku podjął współpracę z organami WSW. Przekazywał informacje operacyjne dotyczące osób wojskowych i otoczenia cywilnego. W jego charakterystyce z tamtego okresu, jaką wystawił 21.01.1965 roku st. pomocnik Szefa Oddziału WSW w Lublinie mjr. J. Jasiński możemy między innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

T/w. „Antoś” został zawerbowany przez służbę bezp. w Siedlcach dnia 13.07.1962 r. na uczuciach patriotycznych. W okresie współpracy z organami KW dostarczył szereg cennych informacji w sprawie ob. „K” – członka nielegalnej organizacji klerykalnej, którem.in. posłużyły do realizacji sprawy. W związku z realizacją sprawy krypt. „Naiwny” oraz braku możliwości dalszego wykorzystywania i w związku z odejściem do służby wojskowej został on wyeliminowany z sieci.

Dalszą współpracę z tw. „Antoś” podjąłem we wrześniu 1964 r. W okresie współpracy w/w dostarczył kilka informacji na osoby wojskowe i otoczenie cywilne, z tego kilka ciekawych z punktu widzenia operacyjnego.

WSW zakończyła z nim współpracę 15.04.1965 r. z powodu odejścia do rezerwy. Po powrocie do cywila ponownie został przejęty przez SB KPMO w Siedlcach pod pseudonimem „Olek”. Współpracę kontynuował od 09.06.1965 r. do 23.03.1966 r. W tym okresie był na kontakcie por. St. Mazek, oceniony został jako jednostka wartościowa i sumiennie realizująca powierzone zadania. Współpracę rozwiązano z uwagi na wstąpienie Antoniego Grudzińskiego w poczet kandydatów PZPR.

W dniu 28.09.1981 roku przeprowadzono z nim rozmowę w wyniku której ponownie wyraził zgodę na współpracę z SB. Był wykorzystywany do sprawy obiektowej kryptonim „Postój” i „Transport” oraz w ramach realizacji sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Awangarda” nr rej. 5464, w zakresie:

 1. Kontrwywiadowczego zabezpieczenia Lokomotywowni PKP Siedlce.
 2. Ujawniania zagrożeń o charakterze dywersji, sabotażu, konfliktów społecznych oraz naruszania tajemnicy służbowej i państwowej.
 3. Dostarczania informacji wyprzedzających o zjawiskach sprzyjających powstawaniu zagrożeń.
 4. Zabezpieczeniu dopływu informacji o nastrojach, wypowiedziach i komentarzach ze strony pracowników węzła PKP w okresie ważnych wydarzeń w kraju i na arenie międzynarodowej.
 5. Rozpoznania osób z grona aktywu NSZZ „Solidarność”, które reprezentowaną postawą i oddziaływaniem na innych pracowników mogą wpłynąć destrukcyjnie i zakłócać tok funkcjonowania obiektów.

 

Kontrolowany był przez TW ps. „Marek” i „Janek”. TW ps. „Olek” nie był wynagradzany. Współpracę z Antonim Grudzińskim SB zakończyła 24.11.1989 r. z powodu odmowy dalszej współpracy przez TW.

W archiwach IPN znajduje się ponad 300 stron dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko, Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

 • IPN Lu 00419/166 Grudziński Antoni TW ps. Antoś, TW ps. Olek - zobowiązanie do współpracy, notatka służbowa, pokwitowanie odbioru dokumentów (2,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 5805/1981, KPMO Siedlce 2775/1966, Oddz. WSW Lublin 11737/1964, KPMO Siedlce 818/1962, KPMO Siedlce 709/1962

 

 • IPN Lu 00414/115/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antoś"/ "Olek" prowadzona w latach 1962-1966 przez Referat SB KPMO w Siedlcach / Oddział WSW w Lublinie, dotycząca: Antoni Grudziński, imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/115/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antoś"/ "Olek" prowadzona w latach 1962-1966 przez Referat SB KPMO w Siedlcach / Oddział WSW w Lublinie, dotycząca: Antoni Grudziński, imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00414/600/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olek", prowadzona przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Antoni Grudziński imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/600/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olek", prowadzona przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Antoni Grudziński imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1521 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olek", prowadzona przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Antoni Grudziński imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1521 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Olek", prowadzona przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Antoni Grudziński imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/166 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antoś"/ "Olek" prowadzona w latach 1962-1966 przez Referat SB KPMO w Siedlcach / Oddział WSW w Lublinie, dotycząca: Antoni Grudziński, imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 6?