Grudziński Antoni TW Antoś, TW Olek

Grudziński Antoni s. Zygmunta ur. 03.01.1943 IPN Lu 00414/115, IPN Lu 00414/600, IPN Lu 00419/1521 i IPN Lu 00419/166 TW ps. „Antoś” i „Olek” nr rej. 5805, 2775, 818 i 709 Opole Stare k. Siedlec

Mieszkaniec miejscowości Opole Stare. Wykształcenie X klas szkoły zawodowej. Radny GRN w Niwiskach. Zatrudniony na stanowisku ślusarza w PKP Siedlce. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności 13.07.1962 roku st. of. oper. ds. bezp. KP MO w Siedlcach ppor. St. Bednarz. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji potrzebnych do rozpracowywania nielegalnej organizacji „Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Katolickiej” organizowanej przez Stanisława Karpika z Opola. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Po zawieszeniu z nim współpracy w związku z powołaniem do wojska w 1964 roku podjął współpracę z organami WSW. W jego charakterystyce z tamtego okresu, jaką wystawił 21.01.1965 roku st. pomocnik Szefa Oddziału WSW w Lublinie mjr. J. Jasiński możemy między innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

TW. „Antoś” został zawerbowany przez służbę bezp. w Siedlcach dnia 13.07.1962 r. na uczuciach patriotycznych. W okresie współpracy z organami KW dostarczył szereg cennych informacji w sprawie ob. „K” – członka nielegalnej organizacji klerykalnej. W związku z realizacją sprawy krypt. „Naiwny” oraz braku możliwości dalszego wykorzystywania i w związku z odejściem do służby wojskowej został on wyeliminowany z sieci. //..// Dalszą współpracę z tw „Antoś” podjąłem we wrześniu 1964 r. Obecnie w/w pełni służbę w 18 dapolot, jako kierowca. Jako żołnierz jest zdyscyplinowany, cieszy się zaufaniem kolegów, posiada dobrą opinię u przełożonych. //..// W okresie współpracy z organami KW tw „Antoś” wynagradzany nie był. Jak wynika z dokumentów, przez służbę bezp. również wynagradzany nie był. Uogólniając należy stwierdzić, że tw „Antoś” jako szeregowy jest współpracownikiem przeciętnym, należy wzmóc od niego wymagalność i systematycznie go instruować. Po odejściu do rezerwy wskazanym będzie wykorzystać go w otoczeniu cywilnym.

WSW zakończyła z nim współpracę 15.04.1965 r. z powodu odejścia do rezerwy. Po wyjściu z wojska został ponownie przejęty przez SB KP MO w Siedlcach pod pseudonimem „Olek”. Wniosek o zaniechaniu dalszej współpracy z tajnym współpracownikiem pseudonim „Olek” nr rej. 2775 który wystawił por. Aleksander Mazek referent operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Siedlcach 23.03 1966 roku argumentując to tym, że ww. wstąpił w poczet kandydatów PZPR, jako aktywny działacz ZMW.

W archiwach IPN znajduje się 79 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/166 Grudziński Antoni TW ps. Antoś, TW ps. Olek - zobowiązanie do współpracy, notatka służbowa, pokwitowanie odbioru dokumentów (2,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 5805/1981, KPMO Siedlce 2775/1966, Oddz. WSW Lublin 11737/1964, KPMO Siedlce 818/1962, KPMO Siedlce 709/1962

 

  • IPN Lu 00414/115/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antoś"/ "Olek" prowadzona w latach 1962-1966 przez Referat SB KPMO w Siedlcach / Oddział WSW w Lublinie, dotycząca: Antoni Grudziński, imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/115/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antoś"/ "Olek" prowadzona w latach 1962-1966 przez Referat SB KPMO w Siedlcach / Oddział WSW w Lublinie, dotycząca: Antoni Grudziński, imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00414/600/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olek", prowadzona przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Antoni Grudziński imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/600/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olek", prowadzona przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Antoni Grudziński imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1521 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Olek", prowadzona przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Antoni Grudziński imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1521 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Olek", prowadzona przez Wydział II/V KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Antoni Grudziński imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/166 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antoś"/ "Olek" prowadzona w latach 1962-1966 przez Referat SB KPMO w Siedlcach / Oddział WSW w Lublinie, dotycząca: Antoni Grudziński, imię ojca: Zygmunt, ur. 03-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz