Golik Tadeusz TW Sowa

Golik Tadeusz s. Stanisława ur. 16.03.1955 IPN Lu 00425/58 TW ps. „Sowa” kontrwywiad wojskowy Sinołęka gm. Kałuszyn

Mieszkaniec Sinołęki w gminie Kałuszyn. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności posadzkarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 19.02.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sowa”. Współpraca została zakończona 16.02.1977 roku w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 8.