Karpowicz Marek TW „Józek”

Marek Karpowicz s. Józefa ur. 09.12.1962 r. IPN Lu 00414/371 i IPN Lu 00419/1175, TW „Józek” nr rej. 6038 (potw. IPN) Siedlce

Marek Karpowicz tajny współpracownik pseudonim „Józek”
Marek Karpowicz TW ps. „Józek”

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Rencista. Członek NSZZ Solidarność. W latach 1980-1981 często przebywał w siedzibie siedleckiego oddziału Solidarności. Członek Ruchu Młodej Polski. Internowany w 1981 roku. Zwolniony z internowania 23.07.1982 r. Po zwolnieniu był objęty kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Inwalida”. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa został zwerbowany 11.11.1982 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Józek”.

W charakterystyce TW z dnia 8.04.1983 r., sporządzonej przez zastępcę naczelnika wydziału V KWMO w Siedlcach mjr Stanisława Kozłowskiego możemy przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA

Tw ps. „Józek” nr rej. 6038.

Tw ps. „Józek” został pozyskany w dniu 11.11.1982 roku na zasadzie dobrowolności. Jest to były kolporter MKZ „Solidarność” w Siedlcach. Przy pozyskiwaniu wykorzystano możliwość ewentualnego internowania oraz czynnik materialny.

Tw ps. „Józek” zna dobrze środowisko b. działaczy „Solidarności” w Siedlcach. Jako internowany posiada u nich zaufanie. Nie mniej nie posiada wykształcenia i nie pełnił żadnych funkcji w związku. Nie jest partnerem dla b. działaczy. Może jednak informować o ich wzajemnych kontaktach, wypowiedziach i podejmowanych ewentualnych wrogich akcjach.

Jest człowiekiem spostrzegawczym, posiada dobrą pamięć. Jest jednak bardzo wrażliwy (wynika to zapewne z ułomności) i należy z nim umiejętnie współpracować i zadaniować.

Od momentu pozyskania odbyto z Tw 12 spotkań. Uzyskane informacje są prawdziwe. Wymaga kontroli.

Z kolei w charakterystyce, którą wystawił ppłk. Ryszard Wójcik 2.01.1985 roku czytamy:

CHARAKTERYSTYKA

Tw „Józek”

Tajny współpracownik „JÓZEK” został prze zemnie przejęty na łączność w dniu 13 kwietnia 1983 roku od mjr. Stanisława Kozłowskiego. W okresie współpracy odbyto z t.w. 34 spotkania, na których uzyskano cały szereg informacji charakteryzujących b. działaczy Solidarności z terenu Siedlec, ich wypowiedzi, planów działalności, kolportażu wydawnictw itp. Na podstawie informacji t.w. rozwiązano zgromadzenie opozycji w mieszkaniu Stanisława Karpika w Opolu, oraz zabezpieczano uroczystości nielegalne, o których planach ww. wcześniej informował. Na nasze zlecenie wyjechał on również do Częstochowy, Warszawy i innych miejscowości w celu zdania potem relacji z odbywających się tam imprez. Dostarczał również najnowsze wydawnictwa nielegalne przeznaczone do kolportażu na terenie Siedlec. Informacje przekazywane przez t.w. na ogół były prawdziwe ( w tych wypadkach kiedy były możliwości ich sprawdzenia). Wiele informacji przekazano do Wydziałów III i IV i zostały przez te wydziały wykorzystane do poszerzenia ich wiedzy o przeciwniku. Tw. posiada dotarcie do Janusza Olewińskiego, Marka Białego, Stanisława Karpika, Zygmunta Gołaskiego, Sławomira Musieja i Cezarego Kazimierczaka.

W okresie współpracy tw był wynagradzany na łączną sumę 31 tys. złotych. Jest człowiekiem, który jest łasy na pieniądze. Związku, z czym wielokrotnie sam żądała pieniędzy, a w końcu 1984 r. uzależnił współpracę od wypłat. TW jest człowiekiem bez wykształcenia (tylko podstawowe), ale posiada wiele sprytu, dobrą pamięć, jest spostrzegawczy. Posiada natomiast wadę, którą jest skłonność do alkoholu, co wielokrotnie powodowało nie wywiązywanie się z zadań. Spowodowało również komplikację w życiu rodzinnym tw. W okresie współpracy wielokrotnie zmieniał pracę, gdyż jest nieobowiązkowy i z pracy był zwalniany lub sam ją rzucał. Pracował w Spółdzielni Inwalidów w Siedlcach, SPBO i PPZ w Garwolinie.

Informacji sam tw nie pisał, gdyż ma trudności w pisaniu. Były piane przez mnie i podpisywane przez tw, jeżeli były ku temu możliwości lub sam pisałem informacje po spotkaniu. Spotkania na ogół były odbywane w moim samochodzie prywatnym po za miastem lub w lokalu pełnomocnika na PKP, a kilkakrotnie w parku lub na ulicy (w godzinach wieczornych). Spotkania były częściowo planowane, a wielokrotnie tw telefonicznie je wywoływał, gdy miał ciekawe informacje. W ostatnim okresie współpracy (od m-ca sierpnia 1984) tw stawiał żądania przeważnie, które wynikały z jego sytuacji rodzinnej (na skutek nadużywania alkoholu został przez teściów wyrzucony z mieszkania) i z faktu zwolnienia go z pracy. Nie realizował też zadań twierdząc, że żona nie pozwala mu angażować w działalność prosolidarnościową. Ostatnie spotkanie było faktycznie zerwaniem kontaktu. Z zachowania na ostatnich spotkaniach oraz obserwacji zewnętrznej wynika, że tw albo sam rzeczywiście odszedł od kontaktu z podziemiem albo został przez nich odsunięty.

Uważam, że dalszy kontakt z t.w. jest niecelowy z powodów jak wyżej.

07.04.1986 roku wystawiono wniosek o zaniechanie dalszej współpracy z TW ps. „Józek”, argumentując to zbytnią pazernością agenta, małą wiarygodnością przekazywanych informacji i nadużywaniem alkoholu. W okresie współpracy odbył 34 spotkania. Pobrał za udzielane informacje wynagrodzenie w wysokości 91 tys. zł. Największy sukces SB dzięki jego informacjom to zatrzymanie 37 osób z opozycji siedleckiej u Stanisława Karpika w listopadzie 1983 roku.

W archiwach IPN znajduje się 349 stron dokumentów dotyczących jego osoby

opracował: Tomasz Olko, Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

  • IPN Bu Lu 5532-300/10 Karpowicz Marek TW „Józek” - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW (0,3 MB)
  • IPN Lu 00419/1175 t.2 - Teczka pracy TW ps. „Józek” - wybrane donosy TW ps. „Józek” (10,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 23/168 Akta osobowe internowanego dot. Marek Karpowicz, imię ojca: Józef, ur. 09-12-1962 r., osadzonego pod zarzutem nawoływania do niepokojów społecznych na zasadzie art. 42 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 17-12-1981 r. w ośrodku odosobnienia w Białej Podlaskiej/Włodawie/Lublinie na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Siedlcach nr 47/81 z dnia 12-12-1981 r., zwolnionego w dniu 23-07-1982 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Marek Karpowicz

  • Instytut Pamięci Narodowej Lublin
  • KWMO
  • tw Józek
  • 11.11.1982
  • zadaniować

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 2?