Karpowicz Marek TW „Józek”

Marek Karpowicz ur. 09.12.1962 s. Józefa nr rej. 6038 IPN Lu 00414/371 i IPN Lu 00419/1175 TW „Józek” (potw. IPN) Siedlce

Były internowany. Zwerbowany 11.11.1982 r. Wniosek o rozwiązanie współpracy wystawiła SB 07.04.1986 argumentując to zbytnią pazernością agenta, małą wiarygodnością przekazywanych informacji i nadużywaniem alkoholu. W okresie współpracy odbył 34 spotkania. Pobrał za udzielane informacje wynagrodzenie w wysokości 91 tys. zł. Największy sukces SB dzięki jego informacjom to zatrzymanie 37 osób z opozycji siedleckiej u Stanisława Karpika w listopadzie 1983 roku.

W charakterystyce TW z dnia 8.04.1983 r., sporządzonej przez zastępcę naczelnika wydziału V KWMO w Siedlcach mjr St. Kozłowskiego możemy przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA

Tw ps. „Józek” nr rej. 6038.

Tw ps. „Józek” został pozyskany w dniu 11.11.1982 roku na zasadzie dobrowolności. Jest to były kolporter MKZ „Solidarność” w Siedlcach. Przy pozyskiwaniu wykorzystano możliwość ewentualnego internowania oraz czynnik materialny.

Tw ps. „Józek” zna dobrze środowisko b. działaczy „Solidarności” w Siedlcach. Jako internowany posiada u nich zaufanie. Nie mniej nie posiada wykształcenia i nie pełnił żadnych funkcji w związku. Nie jest partnerem dla b. działaczy. Może jednak informować o ich wzajemnych kontaktach, wypowiedziach i podejmowanych ewentualnych wrogich akcjach.

Jest człowiekiem spostrzegawczym, posiada dobrą pamięć. Jest jednak bardzo wrażliwy (wynika to zapewne z ułomności) i należy z nim umiejętnie współpracować i zadaniować.

Od momentu pozyskania odbyto z Tw 12 spotkań. Uzyskane informacje są prawdziwe. Wymaga kontroli.

W archiwach IPN znajduje się 349 stron dokumentów dotyczących jego osoby

opracował: Tomasz Olko, Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

  • IPN Bu Lu 5532-300/10 Karpowicz Marek TW „Józek” - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW (0,3 MB)
  • IPN Lu 00419/1175 t.2 - Teczka pracy TW ps. „Józek” - wybrane donosy TW ps. „Józek” (10,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 23/168 Akta osobowe internowanego dot. Marek Karpowicz, imię ojca: Józef, ur. 09-12-1962 r., osadzonego pod zarzutem nawoływania do niepokojów społecznych na zasadzie art. 42 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 17-12-1981 r. w ośrodku odosobnienia w Białej Podlaskiej/Włodawie/Lublinie na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Siedlcach nr 47/81 z dnia 12-12-1981 r., zwolnionego w dniu 23-07-1982 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Marek Karpowicz

  • Instytut Pamięci Narodowej Lublin
  • KWMO
  • tw Józek
  • 11.11.1982
  • zadaniować

Komentarze


Zostaw komentarz