Sochal Hieronim TW Józef

Sochal Hieronim s. Józefa ur. 02.03.1935 IPN Lu 00414/843 i IPN Lu 00419/1773 TW ps. „Józef” nr rej. 8136 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Zatrudniony na stanowisku kierownika zaopatrzenia w Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy Robót Inżynieryjnych i Budowlanych w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go 24.04.1986r. st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach por. Bogdan Bala. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Józef”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji będących w zainteresowaniu SB i Mo z jego miejsca pracy. W jego charakterystyce wystawionej 08.02.1990 roku możemy przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

Siedlce dn. 1990.02.08

Tajne spec. Znaczenia

Egz. poj.

CHARAKTERYSTYKA

tw. Ps. „Józef” nr. rej. 8136

Tw ps. „Józef” został pozyskany do współpracy 1986.04.24 przez kpt. Balę Bogdana na zasadzie dobrowolności. Przez cały okres współpracy prowadzony był przez kpt. Balę B. Podczas współpracy odbyto z Tw 55 spotkań, podczas których przekazał tyleż samo informacji w większości sporządzonych własnoręcznie. Na spotkania przychodził regularnie, realizował stawiane zadania. W trakcie współpracy wynagradzany był w formie pieniężnej, oraz w formie upominków. Tw wykorzystywany był do ujawniania konfliktów społecznych oraz faktów nieprawidłowości natury gospodarczej.

Wnioski

1) W związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną oraz brakiem możliwości w uzyskiwaniu informacji interesujących SB wnioskuję o rozwiązanie współpracy z tw z dniem 1990.02.08

2) Materiały złożyć w Sekcji „C” WUSW w/m z zaliczeniem do kat. B-5/z.

3) Materiały udostępniać w porozumieniu z Wydz. Prowadzącym. Kpt. B. Bala.

W okresie współpracy był 12 razy wynagradzany pieniężnie sumami od 5 do 10 tys. zł. W jego aktach są pisane własnoręcznie pokwitowania odbioru pieniędzy od kpt. Bali.

W archiwach IPN znajduje się 48 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00414/843 Sochal Hieronim TW ps. Józef - notatka informacyjna, rezultat pozyskania TW, zobowiązanie do współpracy z SB, arkusz wypłat i świadczeń, pokwitowanie odbioru pieniędzy, charakterystyka tw ps. „Józef” nr rej. 8136 (5,4 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8136/1986

 

  • IPN Lu 00419/1773 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Józef" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Hieronim Jan Sochal, imię ojca: Józef, ur. 02-03-1935 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz