Wierzejska Barbara TW „Bajka”

Barbara Anna Wierzejska zd. Korba ur. 10.01.1950 r. IPN Lu 555/9 TW ps. „Bajka” nr rej. 3147 Adamów pow. Siedlce.

Mieszkanka miejscowości Adamów w woj. siedleckim. Wykształcenie wyższe humanistyczne o specjalności mgr filologii polskiej (absolwentka z 1972 r. UMCS w Lublinie). Zatrudniona, jako nauczyciel języka francuskiego w liceum ogólnokształcącym w Adamowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze tajnego informatora zwerbował ją 28.05.1977 roku na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraj roku insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. Jan Łyp. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bajka”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Sekwana” między innymi na celu rozpoznawanie charakteru kontaktów mieszkańców woj. siedleckiego z pracownikami ambasady francuskiej oraz rozpoznawanie ich zainteresowań, mających na celu nawiązanie styku operacyjnego z pracownikami ambasady francuskiej. W czasie współpracy była pięciokrotnie wynagradzana pieniężnie za przekazywane informacje na łączną sumę 6500 zł. Z ramienia służby bezpieczeństwa prowadzili ją następujący funkcjonariusz: od 31.03.1978 r. ppor. Jan Łyp, od 06.09.1979 r. ppor. Zbigniew Piwoński i od 03.12.1981 r. ppor. Sławomir Zawadka. 21.01.1982 r. została wyeliminowana z czynnej sieci informatorów z powodu braku możliwości operacyjnych z powodu urlopów macierzyńskich i przeciągającej się choroby, a teczka personalna i teczka pracy została złożona w archiwum wydz. „C” KW MO w Siedlcach. W okresie współpracy odbyto z nią 18 spotkań, na których przyjęto 12 informacji pisemnych oraz sporządzono 5 notek służbowych z informacji ustnych. TW ps. „Bajka” jak podaje jej charakterystyka: okazał się człowiekiem rzetelnym i obowiązkowym. Na spotkania przychodził zawsze punktualnie. W realizacji zadań wykazywał własną inicjatywę i zaangażowanie.

W archiwach IPN znajduje się 149 kart dokumentów dotyczących jej osoby w tym pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Klauzula tajności z jej akt została zdjęta 26 lipca 2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 3147/1977

  • IPN Lu 554/8/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Bajka”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1977-1982. Materiały dotyczące: Barbara Anna Wierzejska zd. Korba, imię ojca: Władysław, ur. 10-01-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/8/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Bajka”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1977-1982. Materiały dotyczące: Barbara Anna Wierzejska zd. Korba, imię ojca: Władysław, ur. 10-01-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/9 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Bajka”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1977-1982. Materiały dotyczące: Barbara Anna Wierzejska zd. Korba, imię ojca: Władysław, ur. 10-01-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/9 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Bajka”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1977-1981. Materiały dotyczące: Barbara Anna Wierzejska zd. Korba, imię ojca: Władysław, ur. 10-01-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Barbary Wierzejskiej, tajnego współpracownika pseudonim „Bajka” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/9 i IPN BU Z/001803/9.

Komentarze


Zostaw komentarz