Kulik Jerzy TW Róża

Kulik Jerzy s. Wiktora ur. 06.03.1955 IPN Lu 00415/73 i IPN Lu 00425/73 TW ps. „Róża” nr rej. 35538 Skibniew gm. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Skibniew gm. Sokołów Podlaski. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 27.06.1976 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Łasku. Na tę okoliczność własnoręcznie podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy. Współprace zakończono 12.06.1978 roku z powodu przejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz