Laszuk Stanisław informator „Antoś”

Laszuk Stanisław s. Antoniego ur. 03.10.1910 r. IPN Lu 00419/451 informator ps. „Antoś” Tokary gm. Rusków pow. Łosice

Rolnik z miejscowości Tokary gmina Rusków powiat Łosice. Wykształcenie 3 klasy szkoły powszechnej. Do współpracy z UB w Siedlcach zwerbował go na zasadzie dobrowolności 08.03.1949 r. st. ref. Referatu III PUBP w Siedlcach Matczuk Jan. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Antoś”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat członków oddziału partyzanckiego „Młota”. W okresie współpracy dał kilka cennych informacji dotyczących powyższej sprawy. Z czynnej sieci informatorów został wyeliminowany 16.12.1950 roku z powodu ciężkiej choroby.

W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/451 Laszuk Stanisław ps. informator „Antoś” - raport z dokonanego werbunku Laszuk Stanisława, zobowiązanie do współpracy z UB (3,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 00419/451 Teczka personalna informatora pseudonim "Antoś" / "Antek" prowadzona w latach 1949-1950 przez PUBP Siedlce dot. Laszuk Stanisław, imię ojca: Antoni, data urodzenia: 03-10-1910 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 9.