Rykiel Krzysztof TW Hutnik

Rykiel Krzysztof s. Stanisława ur. 27.02.1960 IPN Lu 00425/46 TW ps. „Hutnik” nr rej. 46624 kontrwywiad wojskowy Osada Czechy pow. Garwolin

Mieszkaniec Osady Czechy w powiecie Garwolin. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności hutnik szkła. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.08.1980 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Dęblinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Hutnik”. Współpraca została zakończona 23.10.1981 r. w związku z przejściem do rezerwy. Za przekazywane informacje był wynagradzany w formie pieniężnej.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 7?