Bednarczuk Roman TW „Kaczyński”

Roman Bednarczuk s. Józefa ur. 20.09.1940 r. IPN Lu 00419/1766 TW ps. „Kaczyński” nr rej. 8160 Siedlce

Zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Romana Bednarczuka tajnego współpracownika pseudonim „Kaczyński”
Zobowiązanie do współpracy z SB Romana Bednarczuka TW ps. „Kaczyński”

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik finansowy. Zatrudniony na stanowisku kierownika magazynów w Przedsiębiorstwie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi Oddział Okręgowy w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju 26.05.1986 roku insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach chor. M. Kurowski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kaczyński”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do prowadzonej sprawy obiektowej krypt. „Handel” dotyczącej nieprawidłowości w gospodarce narodowej. Współpraca z ww. została zakończona 9.02.1990 r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych a 14.02.1990 r. jego akta zostały złożone w WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 91 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 01.07.2019 roku.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1766 Roman Bednarczuk tajny współpracownik „Kaczyński” - Plan opracowania kandydata na TW „BR” nr rej. 8160, Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozmowy pozyskaniowej z kandydatem na TW „BR” nr rej. 8160, Zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, Charakterystyka dotychczasowej współpracy z TW ps. „Kaczyński”. (2,9 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8160/1986

  • IPN Lu 00414/837/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kaczyński" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Roman Bednarczuk, imię ojca: Józef, ur. 20-09-1940 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/837/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kaczyński" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Roman Bednarczuk, imię ojca: Józef, ur. 20-09-1940 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1766 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kaczyński" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Roman Bednarczuk, imię ojca: Józef, ur. 20-09-1940 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1766 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Kaczyński" prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Roman Bednarczuk, imię ojca: Józef, ur. 20-09-1940 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz