Bronisz Zdzisław TW „Tadeusz”

Zdzisław Bronisz s. Klemensa ur. 13.07.1955 r. IPN Lu 554/68 TW ps. „Tadeusz” nr rej. 8465 Węgrów.

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie zawodowe. Zatrudniony w charakterze kierowcy w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Węgrowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go 22.02.1987 r. na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny w kraju ppor. Janusz Filipek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tadeusz”. Celem pozyskania było z racji jego częstych wyjazdów do RFN zapewnienie dopływu informacji do sprawy operacyjnej krypt. „Germania”. Od 18.01.1988 r. przejął go na kontakt do dalszego prowadzenia, jako TW por. Jan Orzyłowski. W okresie współpracy był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną sumę 10.000 zł. Współpraca została zakończona w 1990 r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych.

W archiwach IPN znajduje się 60 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 18.08.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8465/1987

  • IPN Lu 554/68/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Tadeusz”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Zdzisław Bronisz, imię ojca: Klemens, ur. 13-07-1955 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/68/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Tadeusz”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Zdzisław Bronisz, imię ojca: Klemens, ur. 13-07-1955 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/69 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Tadeusz”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Zdzisław Bronisz, imię ojca: Klemens, ur. 13-07-1955 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/69 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Tadeusz”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Zdzisław Bronisz, imię ojca: Klemens, ur. 13-07-1955 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Zdzisława Bronisz, tajnego współpracownika pseudonim „Tadeusz” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/72 i IPN BU Z/001803/73.

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 3.