Włodarek Andrzej TW Żagiew

Włodarek Andrzej s. Bolesława ur. 03.04.1955 IPN Lu 00415/80 i IPN Lu 00425/80 TW ps. „Żagiew” nr rej. 41812 kontrwywiad wojskowy Mała Wieś gm. Mrozy

Mieszkaniec Małej Wsi w gminie Mrozy. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 07.11.1977 roku podczas odbywania służby wojskowej w Siłach Pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Żagiew”.  Współpracę zakończono 31.08.1978 roku w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz