Bieluga Wiesław TW Wiatr

Bieluga Wiesław s. Grzegorza ur. 02.02.1943 r. IPN Lu 00414/939 i IPN Lu 00419/1882 TW ps. „Wiatr” nr rej. 7787 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Członek PZPR. Zatrudniony w Międzywojewódzkiej Usługowe Spółdzielni Inwalidów w Siedlcach, jako kierownik zakładu mechaniki samochodowej przy ulicy Widok. Do współpracy z SB został pozyskany 27.05.1987 r. na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Pozyskania dokonał ppor. Lech Dębczak insp. SB Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Wiatr”.  Pozyskany został do Sprawy Obiektowej krypt. „Transpol”. W jego charakterystyce, którą wystawił 16.02.1990 r. ppor. Jan Polański z Wydz. II WUSW w Siedlcach czytamy: (zachowano oryginalną pisownię)

Siedlce dn. 26.02.1990 r.

Tajne Spec. Znaczenia

Egz. Pojed.

CHARAKTERYSTYKA

OB. Bieluga Wiesław

//..//

W/w został w dniu 25.09.85 r. zarejestrowany został jako figurant w SOS krypt. „Kontakt”. Podstawą były jego kontakty utrzymywane z kierowcami TIR oraz częste wyjazdy do RFN. W dniu 28.05.1987 r. pozyskano go do współpracy wykorzystując jego możliwości dotarcia do właściciela firmy handlowej „NOVITEX” Witolda Nowaka. Przez okres współpracy tw ps. „Wiatr” nie przekazał informacji które można było wykorzystać operacyjnie przez pion II. Po odejściu z pracy z tut. WUSW pracownika obsługującego, tw nie wyraził zgody na dalszą współpracę. W związku z powyższym postanowiono jak we wniosku o rozwiązaniu z w/w współpracy.

Podpisał ppor. Jan Polański.

Współpracę z nim zakończono 26.02.1990 r. z powodu odmowy dalszej współpracy a jego akta złożono 02.03.1990 r. w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 158 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Pracy i Teczka Personalna.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1882 Bieluga Wiesław TW ps. Wiatr - zobowiązanie do współpracy z SB (0,2 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7787/1987

  • IPN Lu 00414/939/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wiatr" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Wiesław Bieluga, imię ojca: Grzegorz, ur. 02-02-1943 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/939/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wiatr" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Wiesław Bieluga, imię ojca: Grzegorz, ur. 02-02-1943 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1882 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wiatr" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Wiesław Bieluga, imię ojca: Grzegorz, ur. 02-02-1943 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1882 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Wiatr" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Wiesław Bieluga, imię ojca: Grzegorz, ur. 02-02-1943 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 1 i 2?