Wojtkowski Adam TW „Janek”

Adam Józef Wojtkowski s. Józefa ur. 09.03.1949 r., TW ps. „Janek” nr rej. WUSW Siedlce 7061/1984, akta zniszczone przez SB.

Adam Wojtkowski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 23.02.1984 roku pod nr 7061 jako kandydat na TW. 16.03.1984 r. został przerejestrowany na tajnego współpracownika ps. „Janek”. Jednostką rejestrującą był SB RUSW Węgrów pion V.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Janek” nr 7061 pozyskany 15.03.1984 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za prowadzenie pojazdu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz kierowanie pojazdem z nieaktualnymi tablicami rejestracyjnymi.

W kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go do rozpoznania sytuacji zagrożeń występujących w miejscu pracy. Zlecane do wykonania zadania dotyczą właśnie tej problematyki. Realizuje otrzymane zadania Informacje przekazuje ustnie. Jedynie pierwszą informację po pozyskaniu i ostatnią z dn. 20.03.1985 r. przekazał na piśmie. Przekazane przez niego informacje wykorzystywane są do rozpoznania sytuacji w zakładzie pracy oraz do sporządzenia dziennych informacji sytuacyjnych. Ostatnio częstotliwość pracy dobra. Spotkania odbywają się systematycznie średnio 1 raz w miesiącu. (…) Spotkania odbywają się na terenie miasta. (…)

(IPN Lu 0426/211 k. 189)

Akta TW ps. „Janek” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Janek” 08.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 5 plus 6.