Ostrowski Jacek TW „J-23”

Jacek Ostrowski s. Ryszarda ur. 20.09.1961 r. IPN 555/44 TW ps. „J-23” nr rej. 8489 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Warszawskiej, aktualnie studiujący za Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 17.03.1987 r. ppor. Tadeusz Bogucki insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „J-23”. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „J-23” opracowanym 24.06.1987 r. przez ppor. Tadeusza Boguckiego insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy między innymi przeczytać:

KIERUNKOWY PLAN

wykorzystania tw. ps. „J-23” nr. ewid. 8489 w okresie czerwiec 1987 – czerwic 1989.

Mając na uwadze możliwości tw wynikające z procesu opracowania jak również naturalne możliwości wyjazdów do kk wykorzystanie będzie przebiegało w następujących kierunkach:

 1. rozpoznanie środowiska R. DUCKWORTHA z możliwością działań typu operacyjnego.
 2. informowanie o kontaktach obywateli PRL i kk poznanych w trakcie pobytu w kk.
 3. ujawnianie zainteresowania problematyką oraz obiektami o istotnym znaczeniu dla PRL, ze strony ob. PRL i kk.
 4. inne zagadnienia wynikające z aktualnych możliwości tw i potrzeb Wydz. II.

W trakcie spotkań z tw prowadzone będą szkolenia obejmujące następujące zagadnienia:

 • – zasady konspiracji pracy
 • – sposoby samokontroli i legendowania działań tw
 • – formy i metody działań przeciwnika
 • – postępowanie w sytuacjach trudnych.

W przypadku użycia tw do działań ofensywnych zostanie opracowany szczegółowy plan szkolenia tw. Kontrola tw. ps. „J-23” będzie realizowana poprzez:

 • – zlecanie zadań kontrolnych.
 • – analizę i porównywanie otrzymanych informacji. Wynagrodzenie tw będzie warunkowane wartością przekazywanych informacji oraz bieżącą sytuacją operacyjną.

Współpraca z TW ps. „J-23” została zakończona pomiędzy 16.07.1990 r. a 31.07.1990 roku. Jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 212 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8489/1987

 • IPN Lu 554/42/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „J-23”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989 . Materiały dotyczące: Jacek Ostrowski, imię ojca: Ryszard, ur. 20-09-1961 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 554/42/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „J-23”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989 . Materiały dotyczące: Jacek Ostrowski, imię ojca: Ryszard, ur. 20-09-1961 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 555/43 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „J-23”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989 . Materiały dotyczące: Jacek Ostrowski, imię ojca: Ryszard, ur. 20-09-1961 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 555/43 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „J-23”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989 . Materiały dotyczące: Jacek Ostrowski, imię ojca: Ryszard, ur. 20-09-1961 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Jaceka Ostrowskiego, tajnego współpracownika pseudonim „J-23” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/45 i IPN BU Z/001803/46.

Komentarze


Prosimy dodać 6 i 5.