Czerwiński Mirosław TW „Sławek”

Czerwiński Mirosław s. Jerzego ur. 28.01.1959 r. IPN Lu 555/55 TW ps. „Sławek” nr rej. 8922 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik elektromechanik. Zatrudniony na stanowisku konserwatora teleksów w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacji w Warszawie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 17.12.1988 roku na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek w kraju ppor. Jarosław Nalazek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sławek”. Pozyskano go jako źródło informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Zapora” mającej na celu kontrwywiadowcze zabezpieczenie obiektów wojskowych i specjalnych.

W jego charakterystyce pracy którą wystawił ppor. Nalazek 16.06.1990 roku możemy miedzy innymi przeczytać:

Zasadność pozyskania umotywowana była potrzebą realizacji zadań operacyjnych na kierunku kontrwywiadowczego zabezpieczenia obiektów o specjalnym znaczenia. TW należy ocenić pozytywnie. Posiada inteligentną prezencję osobistą i postawę moralno-etyczną. Należy podkreślić iż niezależnie od zaistniałych zdarzeń i faktów stara się mieć własne zdanie i poglądy oparte na aktualnej rzeczywistości. Apolityczny nie angażuje się w życie polityczne. Pozytywnie ustosunkowany do organów ścigania i dobra kraju. Wyraża pogląd iż takie organy niezależnie od formy państwa istnieć muszą celem zapewnienia wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa. Cechuje go stateczność życiowa i pogodny sposób bycia jak również jak również powaga w podejmowaniu istotnych decyzji. Swobodnie zachowuje się w znanych środowiskach. Nie mniej należy stwierdzić że z natury jest cichy, spokojny, raczej małomówny. W 1988 r. przebywał w Anglii na zaproszenie ciotki, ze strony żony zamieszkałej tam od 20 lat. Deklarował chęć wyjazdów na w/wym kierunku. Jednak zmiana uwarunkowań wewnętrznych, zewnętrznych RP jak również trudność z wydaniem wizy i układy finansowe sprawiają, że taki wyjazd jest stosem piętrzących się problemów. W czasie dotychczasowej współpracy odbyto z TW szereg spotkań, podczas których przekazał informacje pogłębiające na kierunku k.wyw Zab. Obiektów specjalnych tak cywilnych jak i wojskowych. Wykorzystywane były również do SO krypt. „Fala”. Podczas spotkań prowadzone było bieżące szkolenie TW z zakresu: zasad konspiracji, sposobów wykonywania określonych zadań, zdobywanie informacji i odpowiedniego, elastycznego w zależności od sytuacji uwarunkowań legendowania w sytuacjach stresowych. TW ps. „Sławek” nie był kontrolowany przez inne osobowe środki pracy operacyjnej. Informacje były analizowane i porównywane z innymi. Źródło nie wynagradzane.

Współpraca została zakończona 16.03.1990 r. a jego akta 30.07.1990 r. zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 103 karty dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 18.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8922/1988

  • IPN Lu 554/54/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Sławek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Mirosław Czerwiński, imię ojca: Jerzy, ur. 22-01-1959 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/54/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Sławek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Mirosław Czerwiński, imię ojca: Jerzy, ur. 22-01-1959 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/55 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Sławek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Mirosław Czerwiński, imię ojca: Jerzy, ur. 22-01-1959 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/55 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Sławek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1988-1990. Materiały dotyczące: Mirosław Czerwiński, imię ojca: Jerzy, ur. 22-01-1959 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Czerwińskiego Mirosława, tajnego współpracownika pseudonim „Sławek”, były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/57 i IPN BU Z/001803/58

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 5.