Dyka Dariusz TW „Jan”

Dariusz Szczepan Dyka s. Jana ur. 02.01.1947 r. IPN Lu 555/35 i IPN Lu 554/34 TW ps. „Jan” nr rej. 9303 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności geodeta. Zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. geodezji w Siedleckiej Centrali Materiałów Budowlanych „PROBUD”. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za porządek i w kraju 16.09.1989 r. kpt. Edward Masłosz insp. SB Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jan”. Celem pozyskania była realizacja przedsięwzięć związanych z kontrwywiadowczym zabezpieczeniem i ochroną osób pracujących w Oddziałach Kartografii i Geodezji oraz ich wyjazdów zagranicę. W okresie współpracy odbyto z nim 3 spotkania. Nie był wynagradzany ani kontrolowany przez inne osobowe środki pracy operacyjnej oraz środki techniki operacyjnej. Współpraca została zakończona 19.03.1990 r. z powodu odmowy dalszej współpracy z uwagi na próbę zmiany pracownika go prowadzącego z ramienia SB.

W archiwach IPN znajduje się 115 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 9303/1989

  • IPN Lu 554/34/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Jan”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Dariusz Szczepan Dyka, imię ojca: Jan, ur. 02-01-1947 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/34/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Jan”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Dariusz Szczepan Dyka, imię ojca: Jan, ur. 02-01-1947 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/35 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Jan”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Dariusz Szczepan Dyka, imię ojca: Jan, ur. 02-01-1947 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/35 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Jan”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w 1989 r. Materiały dotyczące: Dariusz Szczepan Dyka, imię ojca: Jan, ur. 02-01-1947 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Dariusza Dyki, tajnego współpracownika pseudonim „Jan” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/37 i IPN BU Z/001803/38.

Komentarze


Jaka jest suma 8 i 8?