Izdebski Lucjan TW „Bogumiła”

Lucjan Izdebski s. Piotra ur. 06.08.1947 r. IPN Lu 555/30 TW ps. „Bogumiła” nr rej. 7107 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik drogowy. Zatrudniony na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go 22.06.1984 roku na zasadzie dobrowolności kier. Sekcji I wydz. II WUSW w Siedlcach por. Jerzy Teterycz. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bogumiła”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta”. W jego charakterystyce wystawianej przez por. Piątka st. inspektora Wydz. II WUSW w Siedlcach 23.01.1990 roku możemy przeczyta między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

(...) tw. ps. „Bogumiła” – mężczyzna lat 43, narodowość i obywatelstwo polskie, wykszt. Średnie techniczne, żonaty, pochodzenie społ. Robotnicze, posiada dostęp do inf. stanowiących tajemnicę służbową, zam. Siedlce. Tw ps. „Bogumiła” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został 22.06.1984 r. na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było prowadzenie zadań w sprawie obiektowej krypt. „Turysta”, „Arizona” i „Sekwana”. Przekazywane informacje dotyczyły postaw społeczno-politycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siedlcach oraz innych osób pozostających w zainteresowaniu SB. Tw zlecone zadania wykonywał w stopniu zadowalającym. Własnej inicjatywy nie przejawiał. Informacje przekazywał zarówno ustnie jak i na piśmie. Nie był wynagradzany. Kontrolowany był przez osobowe źródła informacji. W trakcie dotychczasowej współpracy tw dał się poznać jako osoba inteligentna, posiadająca łatwość wyrażania myśli oraz nawiązywania kontaktów. Nie posiada naturalnych możliwości wyjazdów za granicę. Z uwagi na aktualną sytuację polityczną w kraju tw odmówił dalszej współpracy obawiając się jej ujawnienia.

Ostatecznie współpraca została rozwiązana 29.01.1990 roku z powodu odmowy współpracy, a materiały dotyczące TW ps. „Bogumiła” zostały złożone w archiwum Wydziału Zabezpieczenia WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 120 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7107/1984

  • IPN Lu 554/29/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Bogumiła”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990. Materiały dotyczące: Lucjan Izdebski, imię ojca: Piotr, ur. 06-08-1947 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/29/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Bogumiła”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990. Materiały dotyczące: Lucjan Izdebski, imię ojca: Piotr, ur. 06-08-1947 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/30 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Bogumiła”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990. Materiały dotyczące: Lucjan Izdebski, imię ojca: Piotr, ur. 06-08-1947 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/30 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Bogumiła”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1984-1989. Materiały dotyczące: Lucjan Izdebski, imię ojca: Piotr, ur. 06-08-1947 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Lucjana Izdebskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Konrad” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/32 i IPN BU Z/001803/33.

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 4.