Buczek Andrzej TW „Jędrek”

Buczek Andrzej s. Romana ur. 24.09.1950 r. IPN Lu 00414/816 TW ps. „Jędrek” Siedlce

Wykształcenie wyższe techniczne technolog pracujący w FNS „Vis” w Siedlcach. Do współpracy został pozyskany przez por. Krzysztofa Siwińskiego, St. Insp. Wydziału V WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Współpracę zakończono w lutym 1990 r. w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-polityczną w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W okresie współpracy odbyto z nim 76 spotkań.

W archiwach IPN zachowały się do dziś 23 mikrofilmy dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7158/1984

  • IPN Lu 00414/816/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jędrek", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990 dotycząca: Andrzej Buczek, imię ojca: Roman, ur. 24-09-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/816/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jędrek", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990 dotycząca: Andrzej Buczek, imię ojca: Roman, ur. 24-09-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1745 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Jędrek", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1984-1990 dotycząca: Andrzej Buczek, imię ojca: Roman, ur. 24-09-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1745 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Jędrek", prowadzona przez Wydział V WUSW w Siedlcach w 1989 r. dotycząca: Andrzej Buczek, imię ojca: Roman, ur. 24-09-1950 r.. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz