Zalewski Jan informator „Laska”

Zalewski Jan s. Stanisława ur. 04.08.1921 r. IPN Lu 00419/475 informator ps. „Laska” Dąbrówka gm. Łysów

Mieszkaniec wsi Dąbrówka gmina Łysów. Do współpracy z PUBP w Siedlcach został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 14.02.1948 r. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do rozpracowywania oddziału partyzanckiego „Młota”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Laska”. 7 X 1948 r. została zmieniona jego kwalifikację z tajnego współpracownika na „luźny kontakt” Referatu III PUBP w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 8?