Budner Zdzisław Aleksander TW Kazimierz

Budner Zdzisław Aleksander s. Aleksandra ur. 18.08.1939 IPN Lu 00414/592 TW ps. „Kazimierz” nr rej. 5279 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Kierowca w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów „PEKAES” w Starachowicach. Do współpracy z SB zwerbował go 28.12.1984 r. na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i porządek publiczny w kraju ppor. Włodzimierz Wójcik insp. Wydz. II WUSW Siedlce. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Kazimierz”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 14.12.1989 r. przez ppor. Wójcika czytamy:

TW ps. „Kazimierz” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany 28.12.1984 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju.. Celem pozyskania była praca w SO „Transport” na kontrwywiadowcze zabezpieczenie transportu międzynarodowego. Na podstawie materiałów zebranych w trakcie opracowania i w początkowym etapie współpracy można było stwierdzić, iż w/wym. jest osobą szczerą i lojalną. W trakcie rozmowy pozyskaniowej uznawał potrzebę działania Służby Bezpieczeństwa. W trakcie spotkania w październiku 1985r. tw. ps. „Kazimierz” poprosił o czasowe zawieszenie współpracy, na co została wyrażona zgoda. Od tej pory przestał jednak telefonować i informować o swoich planach wyjazdowych. Od 1985 r. ani razu nie nawiązał kontaktu telefonicznego. Pomimo moich wielokrotnych prób telefonicznych nie zdołałem zastać go w domu, również kilkakrotnie prosiłem członków rodziny o przekazanie informacji z prośbą o kontakt, lecz bezskutecznie. Tw ps. „Kazimierz” nie realizował zadań rozpoznawczo-ustaleniowych, nie był wynagradzany finansowo, nie stosowano techniki operacyjnej. W trakcie współpracy odbyto 2 spotkania /w Mińsku Maz./ oraz przeprowadzono 4 rozmowy telefoniczne. Przekazywane informacje nie zawierały istotnych informacji dla SB. W związku z jednostronnym zerwaniem współpracy przez tw ps. „Kazimierz” i niemożliwością nawiązania z nim kontaktu wnoszę o rozwiązanie współpracy i złożenie materiałów w WZO tut. WUSW.

W archiwach IPN znajdują się 82 mikrofilmy z dokumentami odnoszącymi się do jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 3.