Bieguński Michał inf. Żukowski

Bieguński Michał s. Stanisława ur. 23.05.1932 r. IPN Lu 00423/22 inf. ps. „Żukowski” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Od 1953 r. student Politechniki Warszawskiej na Wydziale Komunikacji. Do współpracy z UB pozyskał go 23 marca 1954 r. Seliga Ryszard ref. Sekcji IV Wydz. V PU ds. BP w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do agenturalnego rozpracowywania grupy młodzieży krypt. „Rasiści” podejrzanej o kontrrewolucyjna działalność w postaci pisania wrogich gazetek i listów o charakterze rasistowskim, wysłuchiwanie grupowo radia zachodniego i rozpowszechnienie wrogiej propagandy, dokonywania kradzieży i dokonywanie broni. W jego charakterystyce wystawionej 23 lipca 1955 r. przez Ryszarda Seligę czytamy: (zachowano oryginalną pisownię)

Charakterystyka

informatora ps. „Żukowski”

Wymieniony informator został zwerbowany 23 marca 1954 r. na zasadach lojalności do sprawy wstępno-agenturalnego rozpracowania krypt. „Rasiści”. W okresie współpracy ciekawych materiałów od inf. „Żukowski” nie uzyskano a tylko doniesienia natury informacyjnej o poszczególnych rozpracowywanych osobach. Na podstawie doniesień informatora „Żukowski” przygotowane wymieniona sprawę do wyjaśnienia rzekomej kontrrewolucyjnej działalności figurantów rozpracowania, oraz wyjaśniono ją ostatecznie w wyniku, czego zaniechano dalszego rozpracowania z powodu braku podstaw. Informator do współpracy po zwerbowaniu ustosunkowany był pozytywnie. Polecone mu zadania wykonywał. Po otrzymaniu urlopu dziekańskiego na uczelni zerwał kontakt, bez którego pozostawał przez kilka miesięcy. Po nawiązaniu kontaktu odbyto kilka spotkań a po całkowitym wyjaśnieniu rozpracowania kryptonim „Rasiści” w m-cu styczniu 1955 r. zerwano z nim kontakt na skutek braku konkretnego kierunku wykorzystania informatora, bez którego pozostaje do dnia dzisiejszego. Obecnie informator „Żukowski” nie posiada możliwości współpracy z organami B.P. po konkretnej sprawie i w związku z tym proponuję wyeliminowanie wymienionego z czynnej sieci agenturalnej, jako nieprzedstawiającego wartości operacyjnej.

Współpracę zakończono 20.07.1955 r. a jego akta przekazano do archiwum Wydz. X WU BP w Warszawie.

W archiwach IPN zachowało się 17 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00423/22 Bieguński Michał inf. ps. Żukowski - zobowiązanie do współpracy z UB (2,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUds.BP Warszawa 5772/1954

  • IPN Lu 00423/22 Teczka personalna informatora pseudonim "Żukowski" prowadzona przez Sekcję IV Wydziału III WUdsBP w Warszawie w latach 1954-1955. Materiały dotyczące: Michał Bieguński, imię ojca: Stanisław, ur. 28-05-1932 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 2?