Krukiewicz Jadwiga TW ps. „Ewa”

Jadwiga Krukiewicz c. Kazimierza ur. 26.09.1952 r. IPN Lu 00414/210 i IPN Lu 00423/21 TW ps. „Ewa” WSRP Siedlce

Pozyskana do współpracy 15.04.1977 r., a wyeliminowana ze współpracy 21.08.1980 r. z powodu dekonspiracji. Zobowiązanie o współpracy napisała własnoręcznie. Pozyskał ją por. Stanisław Pogoda. Studentka WSRP w Siedlcach. Była wykorzystywana do rozpoznawania nastrojów w środowisku studenckim, rozpracowywania Duszpasterstwa Akademickiego i personalnie ks. Tomasika i ks. Zalewskiego.

Była wynagradzana pieniężnie. Są na to jej pokwitowania:

  • z 23 stycznia 1980 na 1000 zł
  • z 30.07.1980 na 500 zł
  • z 22.08.1980 za paczkę delikatesową na sumę 1704 zł
  • z września 1980 na 1500 zł

Z teczki pracy agenta wynika, że donosiła też na ks. Stefana Kornasa. Składała relacje z rekolekcji dla studentów informując też o obecności na nich ks. Biskupów Mazura i Skomorochy. Donosiła też na pracowników naukowych WSRP: Kaczorowskiego od logiki, Kobylińskiego od fizyki, Tomperską, Czublę, Krupę. Dostarczyła informację na temat udziału w 17 Pieszej Pielgrzymce Studentów na Jasną Górę. Składała też obszerny raport z 269 Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej do Częstochowy.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00423/21 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ewa" prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach w latach 1979-1980. Materiały dotyczące: Jadwiga Krukiewicz, imię ojca: Kazimierz, ur. 26-09-1952 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00423/21 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Ewa" prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach w latach 1979-1980. Materiały dotyczące: Jadwiga Krukiewicz, imię ojca: Kazimierz, ur. 26-09-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 9.