Majewski Edward Stefan TW Diabeł

Majewski Edward Stefan s. Henryka ur. 04.06.1957 IPN Lu 00425/156 TW ps. „Diabeł” nr rej. 47238 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu galwanizer. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Siedlcach 18.09.1980 roku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Diabeł”. Współpraca została zakończona w związku z odejściem do rezerwy 02.12.1981 roku.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 9.