Karczmarczyk Maria LK „Rubin”

Maria Karczmarczyk c. Arkadiusza ur. 29.03.1952 r. w Siedlcach, sygn. akt: IPN Lu 00419/1458 i IPN Lu 00419/1803, dysponentka lokalu kontaktowego kryptonim „Rubin” nr rej. WUSW Siedlce 8481/1987, Siedlce.

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technolog żywienia. Pracownik WPHW w Siedlcach. Rodzona siostra oficera SB Andrzeja Karczmarczyka. Właścicielka Lokalu Kontaktowego kryptonim „Rubin” przy ulicy Kasprzaka w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował ją 13.03.1987 r. por. Stanisław Zawadka st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach, wtedy też zawarła stosowną umowę na udostępnianie swojego mieszkania dla potrzeb SB w zamian za wynagrodzenie pieniężne.

W jej aktach zachowało się kilkanaście pokwitowań na odbiór pieniędzy za użyczanie lokalu. W LK „Rubin” z funkcjonariuszami SB spotykali się między innymi TW „Bartek” nr rej. 7499, TW „Lech” nr rej. 6594 – Stefański Jerzy, TW „Antoni” nr rej. 7155 – Wojciech Falkowski, TW „Stefan” nr rej. 6437, TW „Józef” nr rej. 7239 – Osiak Bogusław, TW „Sebastian” nr rej. 9078, TW „Franek” nr rej. 5874. Współpracę zakończono 6.06.1989 r. z powodu przekazania mieszkania swoim rodzicom.

W archiwach IPN zachowało się 73 strony dokumentów dotyczących jej osoby.

opracował: Leszek Andrzejewski

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8481/1987 i WUSW Siedlce 9427/1989

  • IPN Lu 00419/1458 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Rubin" prowadzona w latach 1987-1989 przez Wydział II WUSW w Siedlcach dotycząca: Maria Karczmarczyk, imię ojca: Arkadiusz, ur. 29-03-1952 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1803 Teczka zabezpieczenia operacyjnego, dotycząca: Maria Karczmarczyk, imię ojca: Arkadiusz, ur. 29-03-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 6.