Stolarczyk Marek TW „Szakal”

Marek Stolarczyk s. Jana ur. 15.03.1964 r., IPN Lu 00425/236, TW ps. „Szakal” nr rej. 74613, Siennica pow. Mińsk Mazowiecki, kontrwywiad wojskowy.

Mieszkaniec miejscowości Siennica powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony na stanowisku zaopatrzeniowca w Zakładzie Dekarskim „Agrotechnika” w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 15.06.1985 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej w Barczewie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Szakal”. Był wykorzystywany przez SUSW w Warszawie do operacyjnego rozpracowywania w ramach SOR krypt. „Studentka” Ewy Sułkowskiej mieszkanki Siennicy k. Mińska Mazowieckiego (koleżanki jego narzeczonej).

W planie wyjaśnienia materiałów wstępnych „Studentka” z dnia 19.08.1986 r. sporządzonego przez kpt. Zdzisława Czubaszka starszego oficera WSW 1 KPPK możemy między innymi przeczytać:

W grudniu 1985r. uzyskano od TW „SZAKAL” informację, iż koleżanka jego narzeczonej Ewa SUŁKOWSKA zam. w Siennicy koło Mińska Mazowieckiego była w posiadaniu nielegalnych wydawnictw (około 300-400 sztuk „Robotnika” i „CDN – Głos Wolnego Robotnika”), których po 2 sztuki przekazała TW i jego narzeczonej. Na tej podstawie założono materiał wstępny „STUDENTKA” celem potwierdzenia tej informacji, ustalenia jej roli w tym procederze oraz wyjaśnienia czy oddziałuje ona na wojsko.

W trakcie prowadzenia materiałów uzyskano dalsze informacje od TW „SZAKAL” na temat posiadania bezdebitowych wydawnictw przez Ewę S. wraz z pojedynczymi egzemplarzami tych wydawnictw. Nawiązano kontakt z Wydz. III SUSW w W-wie, który zabezpiecza operacyjnie Uniwersytet Warszawski, gdzie poprzednio studiowała figurantka jak również akademiki tej uczelni, gdzie wymieniona często przebywa. W wyniku podjętych przez nich działań operacyjnych ustalono, iż Ewa S. w czasie pobytu w akademikach posiadała niejednokrotnie nielegalne wydawnictwa. Nie stwierdzono jednak aby je tam kolportowała.

W materiałach Wydz. III-2 SUSW zajmującego się nielegalnymi wydawnictwami na terenie Warszawy w/w nie przechodzi. Stwierdzono jedynie, że wydawnictwa, w posiadaniu których była ona, były drukowane na terenie Warszawy a nie w Siennicy, gdzie w/w zamieszkuje na stałe. Niektóre z tych wydawnictw miała już w dniu rozpoczęcia ich rozdziału z punktów nielegalnego kolportażu co świadczy o tym, że posiada ona kontakt z osobą lub osobami odpowiedzialnymi za rozdział tych wydawnictw. W lipcu br. Ewa S. dała TW w prezencie „banknot” z wizerunkiem Piłsudskiego sygnowany przez Niezależny Bank Polski o nominale 250 zł drukowany przez podziemie oraz poinformowała go, że w czerwcu tego roku przed X Zjazdem PZPR podczas pobytu w Gdańsku była na obiedzie u Wałęsy co świadczyłoby, że ma kontakty z osobami stojącymi hierarchicznie dość wysoko w podziemnych strukturach lub sama spełnia rolę, która zapewnia jej osobiste kontakty z Wałęsą. Sygnał ten podlega sprawdzeniu.

Jak wynika z informacji TW „SZAKAL”, o działalności Ewy S. jest najprawdopodobniej zorientowana jej matka oraz przyjaciel ich rodziny i sąsiad nauczyciel ZSZ w Siennicy ob. Stanisław CZAJKA, były aktywista „Solidarności” na tym terenie.

(…)

Z dotychczas posiadanych informacji na temat Ewy S. wynika jednoznacznie, iż bierze ona czynny udział w nielegalnej działalności. Nie stwierdzono aby próbowała ona oddziaływać negatywnie na środowisko wojskowe ani wciągać do działalności żołnierza TW „SZAKAL”. Nie stwierdzono również jaką rolę odgrywa ona w nielegalnej działalności – czy jest sympatykiem i osobą wspomagającą czy autentycznym członkiem struktur konspiracyjnych.

W charakterystyce TW ps. „Szakal” wystawionej 12.07.1988 roku przez oficera oddz. WSW I KOPK w Warszawie por. Leszka Tobiasza możemy przeczytać miedzy innymi:

CHARAKTERYSTYKA
tajnego współpracownika

Kategoria TW pseudonim „SZAKAL” nr 74613

 1. W jakiego charakteru sprawach operacyjnych (zagadnieniowych TW (NP) brał udział:
  Bral udział w wyjaśnieniu materiałów wstępnych krypt. „STUDENTKA” dot. problematyki dywersji ideologicznej w otoczeniu 1 płk.
 2. Wiarygodność i obiektywność dostarczanych informacji:
  Wszystkie przekazywane informacje były obiektywne i wiarygodne. TW był sumiennym i zdyscyplinowanym współpracownikiem.
 3. Stosunek do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego:
  Pozytywny, widzi potrzebę tego rodzaju instytucji.
 4. Umiejętność orientowania się w sytuacji inicjatywa, pomysłowość, zdyscyplinowanie, przestrzeganie zasad tajności współpracy:
  Szybko nawiązuje kontakty, przejawia własną inicjatywę, przestrzega podstawowe zasady współpracy z org. WP.
 5. (Odniesienie do NP) ilość posiadanych źródeł na umiejętność pracy z tw w organizowaniu spotkań, stawiania zadań i egzekwowanie ich wykonania:
 6. Dodatnie i ujemne cechy osobiste (skłonność) tw (NP):
  Energiczny, ryzykant, zdecydowany, przyjemna aparycja, inteligentny i spostrzegawczy. Czasami lubi nadużywać alkohol.
 7. Wnioski oficera KW co do dalszego wykorzystania tw w współpracy z organami WSW lub innymi:
  Wyraził zgodę na przekazanie na łączność SB Mińsk Maz. W związku z tym, że planuje zmienić pracę zawodową oraz osiedlić się na stałe w Mińsku Maz. spełnia warunki do dalszego wykorzystania przez SB Mińsk.

DNIA 12.07.1988 r.

Ofic. Oddz. WSW
por. Leszek Tobiasz

14.07.1988 r. jego akta WSW Warszawa przekazała do Wydziału II WUSW w Siedlcach celem dalszego wykorzystania jego osoby jako tajnego współpracownika . Podczas współpracy był czterokrotnie wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 5500 zł. W jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy WSW.

W archiwach IPN znajduje się 139 dokumentów odnoszących się do jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 30.06.2015 roku.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 1?