Błoński Tadeusz TW Piotr

Błoński Tadeusz s. Lucjana ur. 01.01.1940 r. IPN Lu 00419/1451 TW ps. „Piotr” nr rej. 8276 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Pracował w Pekas „Auto-Transport” SA w Warszawie, jako kierowca. Do współpracy z SB pozyskał go 29.08.1986 r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach Lech Dębczak do Sprawy Obiektowej kryptonim „Transpol” mającej na celu kontrwywiadowcze zabezpieczenie kierowców TIR mieszkających na terenie woj. Siedleckiego z racji pracy często wyjeżdżających zagranicę. Zobowiązanie o współpracy napisał własnoręcznie. W okresie współpracy odbyto z nim 10 spotkań, podczas których przekazywał ogólnikowe informacje. Współpracę z nim zakończono 29.05.1989 r. z powodu odmowy dalszej współpracy.

W archiwach IPN zachowało się 101 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8276/1986

  • IPN Lu 00414/539/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Piotr" prowadzona w latach 1986-1989 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Błoński imię ojca: Lucjan, ur. 01-01-1940 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/539/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Piotr" prowadzona w latach 1986-1989 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Błoński imię ojca: Lucjan, ur. 01-01-1940 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1451 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Piotr" prowadzona w latach 1986-1989 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Błoński imię ojca: Lucjan, ur. 01-01-1940 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1451 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Piotr" prowadzona w latach 1986-1989 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Błoński imię ojca: Lucjan, ur. 01-01-1940 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 1 i 9.