Błoński Waldemar TW Marek i TW Karol

Waldemar Błoński s. Kacpra ur. 14.01.1956 r. w Siedlcach, TW ps. „Marek” i TW ps. „Karol” nr rej. 7423 Siedlce

Przez długie lata budował swoją legendę działacza siedleckich podziemnych struktur solidarnościowych, mimo podejrzeń, co do jego osoby bazując na zaświadczeniu nr 1039/07 z dnia 14.03.2007 r. wystawionemu przez IPN w Warszawie mówiącym o braku dokumentów na jego temat w archiwach IPN, z tego też względu (mimo wcześniejszych podejrzeń) jego notka biograficzna znalazła się w „Leksykonie Siedleckiej Opozycji Niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności” autorstwa Tomasza Olko. W dn. 12.06.2013 r. została zdjęta klauzula tajności z akt dotyczących jego osoby i prawda wyszła na jaw.

Jak podaje jego Karta Personalna: 18.03.1985 r. został zarejestrowany, jako tajny współpracownik SB przez por. Ryszarda Tomczyka oficera SB z WUSW w Siedlcach pod nr rej. 7423 początkowo, jako TW ps. „Marek” a następnie TW ps. „Karol”. Pozyskany został do sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Harcerz” (w celu rozpracowania Mirosława Andrzejewskiego) i „Bibuła”. Z racji tego, że znał wiele osób z kręgów siedleckiej opozycji i swojego udziału w akcjach organizowanych przez te środowiska robił wiele zdjęć fotograficznych, które następnie przekazywał SB. Składał też informacje na temat osób działających w podziemnych strukturach Solidarności zarówno robotniczej jak i wiejskiej między innymi na: Wiesława Zajączkowskiego, Marka Białego, Stanisława Perkę, Euzebiusza Zielińskiego, Janusza Ławeckiego, Leszka Filusa, Tomasza Olko, Mirosława Andrzejewskiego, Sławomira Musieja, Lecha Filusa czy też Bożenę Janiszewską z Warszawy. Informował też o „siedleckich wartach” przy grobie ks. Popiełuszki oraz o odbudowie kopca Piłsudskiego w Majówce k. Siedlec dołączając do tego bogatą dokumentacje fotograficzną. Donosił też na siedlecki kler. Przyczynił się do rozbicia przez SB Krajowej Agencji Terenowej „KAT”. W roku 1986 w warszawskiej drukarni biuletynu „KAT” aresztowani, a następnie skazani zostali pochodzący z Siedlec studenci: Witold Bobryk i Przemysław Maksymiuk oraz licealista Adam Maciejczyk. W wyniku akcji SB aresztowani i skazani zostali także: Joanna Wierzbicka-Rusiecka z Warszawy, Danuta Karczewska z Augustowa i Henryk Marchewka z Gliwic. Spotkania TW ps. „Marek” z oficerem prowadzącym odbywały się m.in. w lokalu kontaktowym kryptonim „Knieja”.

Jako TW „Marek” i TW „Karol” występuje, jako cenne źródło informacji w wielu dokumentach operacyjnych siedleckiej SB.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • donosy Błoński Waldemar TW ps. Marek i TW ps. Karol - fragmenty donosów (17,7 MB)
  • karta personalna Błoński Waldemar ps. TW Karol/Marek (0,3 MB)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

tw karol

  • waldemar błoński
  • tw marek
  • tomasz olko
  • witold bobryk
  • danuta karczewska

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 4?