Bujalski Stanisław TW „Stosio”

Stanisław Bujalski s. Wacława ur. 01.11.1944 r. IPN Lu 00419/1320 i IPN Lu 00414/452 TW ps. „Stosio” nr rej. KWMO Siedlce 2515/1976, Mińsk Mazowiecki.

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Członek Stronnictwa Demokratycznego. Pracownik Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach. Stanisław Bujalski od 1975 roku był wizytatorem kształcenia zawodowego. Funkcjonariusze SB uznali, że ze względu na zajmowane stanowisko, może on informować o nieprawidłowościach występujących zarówno w kuratorium, jak też i w wielu szkołach województwa. SB wiedziała, o wypadku, który spowodował Bujalski 15 sierpnia 1974 r. koło Ostródy prowadząc z nadmierną szybkością mercedesa. Najechał wówczas na przydrożne drzewo wskutek czego jadący z nim rodzice doznali licznych złamań. Sąd skazał go na 6 mies. aresztu i 3 lata więzienia w zawieszeniu. 22.04.1977 r. podpisał zgodę na podjęcie współpracy ze służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stosio”. Później SB zobligowała go do penetrowania środowiska członków SD. Odbył w 1984 r. 15 spotkań, w 1985 r. 3 spotkania, w 1986 r. spotkań nie było. 02.04 1987 r. zakończono z nim współpracę.

opracował: Leszek Andrzejewski

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 2515/1976

  • IPN Lu 00414/452/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Stasio" prowadzona w latach 1976-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Stanisław Bujalski, imię ojca: Wacław, ur. 01-11-1944 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/452/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Stasio" prowadzona w latach 1976-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Stanisław Bujalski, imię ojca: Wacław, ur. 01-11-1944 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1320 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Stasio" prowadzona w latach 1976-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Stanisław Bujalski, imię ojca: Wacław, ur. 01-11-1944 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1320 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Stasio" prowadzona w latach 1977-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Stanisław Bujalski, imię ojca: Wacław, ur. 01-11-1944 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 7.