Barański Jerzy inf. Bocian

Jerzy Barański s. Jana ur. 20.02.1925 r., IPN Lu 00419/195, inf. ps „Bocian”, Mińsk Mazowiecki.

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. 25.04.1945 r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z UB następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię)

Ja Barański Jerzy daję niniejsze zobowiązanie dla Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Tymczasowym Rządzie Rzeczpospolitej Polskiej współpracować razem z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego dla wykrycia niemieckich szpiegów, wrogów ojczyzny, współpracowników niemieckich, którzy prowadzą antypaństwową pracę. W swojej współpracy będę dokładnie i w czas wypełniał zlecone mi zadania. Za przekroczenie niniejszego zobowiązania i rozgłoszenie swojej współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego będę pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Dla zachowania konspiracji wszystkie swoje materiały podpisywać będę pseudonimem „Bocian”.

W archiwach IPN zachowały się 32 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/195 Barański Jerzy inf. ps. Bocian - zobowiązanie do współpracy z UB (3,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00419/195 Teczka personalna informatora pseudonim "Bocian" prowadzona w latach 1945-1956 przez PUBP/PUds.BP w Mińsku Mazowieckim dot. Jerzy Barański, imię ojca: Jan, ur. 20-02-1925 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz