Golec Marek TW Hubert

Golec Marek s. Franciszka ur. 01.06.1955 IPN Lu 00425/52 TW ps. „Hubert” nr rej. 37358 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 09.03.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Modlinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Hubert”. Współpracę zakończono 31.01.1978 roku z powodu wcześniejszego odejścia do rezerwy, jako jedynego żywiciela rodziny.

W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 8?