Czarnocki Adam TW „Napoleon”

Adam Janusz Czarnocki s. Wacława ur. 21.03.1943 r. IPN Lu 00414/183 TW ps. „Napoleon” nr rej. 2747 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik budowlany. Zatrudniony w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach na stanowisku inspektora nadzoru ds. budowlanych. Do współpracy z Wydz. IV SB KW MO w Siedlcach 28.05.1977 r. na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do sprawy obiektowej kryptonim „Pajęczyna”. 21.01.1977 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy ze służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Napoleon”. Zobowiązanie odebrał od niego naczelnik Wydziału IV KW MO w Siedlcach ppłk. R. Durka. W ocenie pracy TW ps. „Napoleon” nr rej. 2747 wystawionej 30.07.1979 r. przez ppłk Durkę możemy przeczytać między innymi:

Podpisał zobowiązanie o współpracy i sam sobie obrał pseudonim. Pozyskanie nastąpiło w związku ze zleceniem Kurii Siedleckiej w Miejskim Biurze Usług Projektowych na wykonanie projektu przebudowy urządzeń grzewczych w gmachu Kurii z koksowo-węglowego na gazowy. „Napoleon” na współpracę zgodził się chętnie, jednak z jego usług zrezygnowano po trzech spotkaniach, ponieważ Kuria odstąpiła od projektu przebudowy urządzeń grzewczych gdyż nie otrzymała zgody na zwiększoną dostawę opału. W tej sytuacji uzgodniono z „Napoleonem”, że w przyszłości gdyby zaistniała potrzeba zwrócimy się do niego o pomoc na co chętnie wyraził zgodę. Prywatnie z klerem „Napoleon” nie ma kontaktu, a prace o których mowa wykonywał na zlecenie Miejskiego Zespołu Usług Projektowych, gdzie pracuje na 1/2 etatu.

Ostatecznie współpracę z nim postanowiono rozwiązać 01.08.1979 r. a teczkę personalną i pracy złożyć w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-30. TW „Napoleon” nie może być w przyszłości wykorzystywany jest członkiem PZPR.

W archiwach IPN znajduje się 38 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 2747/1976

  • IPN Lu 00414/183/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Napoleon" prowadzona w latach 1977-1979 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach, dot. Adam Janusz Czarnocki, imię ojca: Wacław, ur. 21-03-1943 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/183/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Napoleon" prowadzona w latach 1977-1979 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach, dot. Adam Janusz Czarnocki, imię ojca: Wacław, ur. 21-03-1943 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/721 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Napoleon" prowadzona w latach 1977-1979 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach, dot. Adam Janusz Czarnocki, imię ojca: Wacław, ur. 21-03-1943 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 6?