Rybicki Marek TW „Bielecki”

Rybicki Marek s. Henryka ur. 24.03.1957 r. IPN Lu 00415/128 i 00425/128 TW ps. „Bielecki” nr rej. 45685 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Wola Okrzejska gm. Krzywda. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 06.11.1979 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kołobrzegu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bielecki”. Współpraca została zakończona 11.10.1980 r. z powodu odejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 7 i 9.