Budzyński Józef TW „Malinowski”

Budzyński Józef s. Antoniego ur. 20.01.1933 r. IPN Lu 00419/1218 TW ps. „Malinowski” nr rej. 5851 Stara Wieś k. Siennicy pow. Mińsk Mazowiecki

Rolnik z miejscowości Stara Wieś k. Siennicy. Wykształcenie podstawowe. Były oficer WP. W 1981 roku był przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Siennicy. Od października 1981 r. jego osobę jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika opracowywał kpt. Wiesław Golcew kier. Grupy Wydz. IV KW MO w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji o kierunkach i zamierzenia NSZZ Solidarność RI, oraz wykorzystania jego wpływu na środowisko wiejskie w celu pozyskania wsi do budowy nowych struktur na wsi i rozwijania gospodarki żywnościowej jako najpilniejsze zadanie w problemie wyżywienia narodu. (tak w uzasadnieniu jego pozyskania pisał kpt. Golcew). Ostatecznie do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 13.11.1981 r. 28.12.1981 roku podpisał tzw. „lojalkę”. W notatce służbowej ze spotkania kontrolnego z TW „Malinowski” 29.05.1984 r. przez Zastępcę Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim czytamy:

Pozyskany do współpracy w dniu 13.11.1981 r. na zasadzie dobrowolności. Tw nadano pseudonim „Malinowski”. Za współprace wynagradzany prezentami okolicznościowymi. Pozyskany do zabezpieczenia operacyjnego kompleksu gospodarki rolnej. Był aktywistą gminnym „solidarności” i na przestrzeni 1980/81 wyróżniał się zaangażowaniem w działalności związkowej. W przeszłości miał też kontakty towarzyskie z liczącymi się osobami z tego związku. Z chwilą zawieszenia solidarności wyłączył się z działalności i na dzień dzisiejszy nie odgrywa żadnej roli. Nie ma kontaktów z b. aktywistami solidarności i nie zabiega o nawiązanie kontaktu. Udziela informacji w szczególności po tzw. bazie tj. w zakresie pracy jednostek gospodarczych na terenie miejscowości gdzie mieszka. Obecnie nie dysponuje żadną liczącą się wiedzą o nielegalnych strukturach. Postawa pozytywna. Prezentacja dobra. Związanie SB przeciętne. Charakter bezkonfliktowy. Szans poprawy swej pozycji w środowisku b. solidarności nie ma. Uwag co do współpracy nie zgłasza. Pozostaje na łączności mł. chor. Z. Sudy.

W jego charakterystyce pracy którą wystawił 09.09.1986 roku insp. Gr. VI SB RUSW w Mińsku Mazowieckim chor. Z. Siuda możemy między innymi przeczytać:

Był jednym z organizatorów „S” na terenie gminy. Jako jeden z najbardziej oddanych ludzi w „S” wiejskiej miał możliwości rozpoznawania i zabezpieczania planowanych akcji protestacyjnych. Ponadto wymieniony miał naturalne możliwości poznawania ludzi interesujących SB. Dotychczas odbyto z nim 34 spotkania, na 13 spotkań Tw się nie zgłosił, 1 spotkanie zostało przełożone. W trakcie spotkań uzyskiwano informacje dot. GS, SKR, RSP. Informacji udzielał ustnie. Źródło wiarygodne związany z SB. Od 1985 r. współpraca z Tw nie układała się dobrze z powodu choroby Tw. Jesienią 1985 r. Tw spadł z fury prosto pod konia i został bardzo ciężko poturbowany. Aktualnie Tw większość czasu spędza w domu, w dalszym ciągu odczuwa skutki wypadku, w br. otrzymał z tego powodu III grupę inwalidzką. Z uwagi na to Tw nie posiada informacji interesujących SB. W trakcie współpracy Tw był wynagradzany okolicznościowymi prezentami. Spotkania z Tw odbywano w samochodzie służbowym lub w miejscu zamieszkania Tw. Tw z uwagi na zły stan zdrowia i brak możliwości operacyjnych nie nadaje się do dalszego wykorzystania przez pion SB.

Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 22.09.1986 r. Pozyskany był do rozpoznania sytuacji i kontroli środowiska chłopskiego NSZZ Solidarność RI.  Przez okres pięciu lat współpracy nie było większych zastrzeżeń do TW. Materiały dotyczące jego osoby zostały złożone w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5/Z.

W archiwach IPN znajduje się 230 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 5851/1981

  • IPN Lu 00414/395/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Malinowski" prowadzona w latach 1981-1986 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Józef Budzyński, imię ojca: Antoni, ur. 20-01-1933 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/395/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Malinowski" prowadzona w latach 1981-1986 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Józef Budzyński, imię ojca: Antoni, ur. 20-01-1933 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1218 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Malinowski" prowadzona w latach 1981-1986 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Józef Budzyński, imię ojca: Antoni, ur. 20-01-1933 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1218 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Malinowski" prowadzona w latach 1981-1986 przez Wydział IV KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Józef Budzyński, imię ojca: Antoni, ur. 20-01-1933 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 2.