Chudzyński Tadeusz informator „Wysoki”

Chudzyński Tadeusz s. Jana ur. 06.02.1928 r. IPN Lu 00419/376 informator ps. „Wysoki” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Do współpracy z organami bezpieczeństwa publicznego zwerbował go na zasadzie dobrowolności ppor. Florczak kier. Sekcji Miejskiej PUBP w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wysoki”.

W archiwach IPN zachowały się 3 karty dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 00419/376 Teczka personalna informatora pseudonim "Wysoki" dotycząca: Tadeusz Chudziński / Chudzyński, imię ojca: Jan, ur. 06-02-1928 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz