Grochowski Stanisław TW Kazik

Grochowski Stanisław s. Henryka ur. 11.09.1960 IPN Lu 00425/44 TW ps. „Kazik” nr rej. 50806 kontrwywiad wojskowy Szkopy gm. Repki

Mieszkaniec wsi Szkopy gm. Repki. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności mechanik maszyn rolniczych. Do współpracy z kontrwywiadem został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 22.01.1981 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Modlinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kazik”. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 10.02.1982 roku.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 2 i 9.