Łubkowski Adam TW Jadwiga

Łubkowski Adam s. Czesława ur. 29.11.1953 IPN Lu 00415/8 i IPN Lu 00425/8 TW ps. „Jadwiga” nr rej. 30661 Pruszyn k. Siedlec kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Pruszyn k. Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego został zwerbowany 28.01.1974 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Modlinie. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jadwiga”. Współpraca została zakończona 18.12.1975 roku z powodu przejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz