Łuckiewicz Adam TW Danuta

Łuckiewicz Adam s. Wiktora ur. 03.08.1958 IPN Lu 00425/162 TW ps. „Danuta” nr rej. 49916 kontrwywiad wojskowy Laski gm. Krzywda

Mieszkaniec miejscowości Laski gm. Krzywda. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności geodeta. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Dęblinie 16.12.1980 roku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Danuta”. Współpracę zakończono 22.09.1982 roku w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1824 Łuckiewicz Adam tajny współpracownik ps. „Danuta” - karta osobowa tajnego współpracownika, deklaracja współpracy z organami kontrwywiadu, oświadczenie o zwolnieniu i zachowaniu tajemnicy współpracy z organami kontrwywiadu (3,0 MB)

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 3.