Rossudowski Henryk informator Skowronek

Rossudowski Henryk s. Jana ur. 29.10.1910 IPN Lu 00419/460 informator ps. „Skowronek” Przesmyki pow. Łosice

Mieszkaniec wsi Przesmyki powiat Łosice. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego przyjmując pseudonim konspiracyjny „Skowronek”. W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy. Brak w nich danych na temat daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy oraz z jakim Urzędem współpracował (prawdopodobnie chodzi tu o PUBP w Łosicach).

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/460 Rossudowski Henryk informator Skowronek - zobowiązanie do współpracy z UB. (1,4 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00419/460 Teczka personalna informatora pseudonim "Skowronek" dotycząca: Henryk Rossudowski, imię ojca: Jan, data urodzenia: 27-11-1910 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 2?