Rosołek Mieczysław dysponent LK Sad

Rosołek Mieczysław s. Adolfa ur. 28.05.1946 IPN Lu 00419/116 dysponent LK krypt. „Sad” nr rej. 8574 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Członek PZPR. Właściciel mieszkania przy ul. Woszczerowicza w Siedlcach. Pracownik Spółdzielni Inwalidów „Podlasianka” w Siedlcach na stanowisku magazyniera. Do współpracy z SB, jako właściciela Lokalu Kontaktowego zwerbował go 04.07.1973 roku inspektor SB KP MO w Siedlcach por. Józef Piekarczyk. Własnoręcznie napisał zobowiązanie i stosowną umowę na użyczanie swojego mieszkania w zamian za wynagrodzenie. LK miał być wykorzystywany bez ograniczeń w dni powszednie w godzinach od 7 do 16. W LK krypt. „Sad” odbywały się spotkania oficerów SB z TW ps. „Staszek” nr rej. 1251, „Grzegorzewski”, „Kin” nr rej. 8201, „Jan II” nr rej. 3803, „Zenon Kwiatkowski” nr rej. 6704 i „Stasiek” nr rej. 1367. W jego charakterystyce wystawionej 23.05.1973 r. przez por. J. Piekarczyka możemy przeczytać między innymi:

Charakterystyka LK „SAD” nr rej. 8574 za okres od 7.07.1973 r. - 25.05.1975 r.

//..// w/wym. lokal kontaktowy został zorganizowany w dniu 7.07.1973 r. //..// w tym okresie z lokalu korzystało 2 pracowników SB w Siedlcach, którzy przyjmowali tam 3 tw. Spotkania odbywały się w godzinach przedpołudniowych, podczas nieobecności gospodarza w domu. Ogółem odbyto w tym okresie 24 spotkań. Nie stwierdzono również faktów zainteresowania lokalem ze strony osób postronnych.

W tejże charakterystyce por. Piekarczyk wnioskował o zakończeniu korzystania z LK „Sad” na skutek zmian personalnych w sieci tw (było to związane z reorganizacją resortu w związku z powstaniem nowych województw). Jednak już 4 czerwca 1975r. tenże por. Piekarczyk napisał raport, w którym możemy przeczytać:

W dniu 04.06.1984 przeprowadziłem kolejną rozmowę z właścicielem LK na temat dalszego wykorzystania lokalu do potrzeb służbowych. Wyjaśniłem mu, że w związku z organizowaniem KW MO w Siedlcach istnieje w dalszym ciągu taka potrzeba. Moją propozycję przyjął i ponownie wręczył mnie klucze do swego mieszkania. Warunki korzystania takie jak określone w umowie

24.06.1976r. wystawiono wniosek o podwyższenie czynszu, w którym możemy przeczytać:

Wykorzystywany przez mnie LK „SAD” nr rej. 8574 na podstawie umowy zawartej z właścicielem jest wypłacany przez nas dotychczas w wysokości – 250 zł. – miesięcznie. Właściciel LK wykorzystywany jest również przeze mnie do wykonywania zadań operacyjnych i przekazywania informacji a ponadto wyraził zgodę na zorganizowanie przez nas na jego nazwisko skrytki pocztowej, która będzie wykorzystywana, jako skrzynka kontaktowa dla potrzeb Wydz. IV KW MO. W związku z powyższy proponuję zwiększyć opłatę za wykorzystywany lokal do 400 zł. – miesięcznie. Kierownik Sekcji I Wydziału IV KW MO w Siedlcach kpt. J. Piekarczyk

Wykorzystywanie LK krypt. „Sad” zaprzestano 1 marca 1978 roku, a dokumenty dotyczące LK złożono w archiwum Biura „C” Kwo MO w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 97 dokumentów dotyczących jego osoby w tym kilkadziesiąt pokwitowań za otrzymywane pieniądze z racji udostępniania swojego mieszkania na potrzeby SB.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/116 Rosołek Mieczysław LK krypt. Sad - zobowiązanie zachowania tajemnicy, pokwitowanie odbioru pieniędzy, oświadczenie (1,8 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 1374/1975, KPMO Siedlce 8574/1973

 

  • IPN Lu 00419/116 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Sad" prowadzona w latach 1973-1978 przez Referat SB KPMO w Siedlcach / Wydział IV KWMO w Siedlcach. Materiały dotyczące: Mieczysław Rosołek, imię ojca: Adolf, ur. 28-05-1946 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz